Trajectcontrole in strijd met (internationale) privacybepalingen?

Voor die vraag zal de rechtbank in Utrecht zich binnenkort gesteld zien. Neem geen risico en ga altijd in beroep. Bij een goede uitkomst zal dan ook uw boete moeten worden vernietigd.


Privacystichting “Privacy First” houdt zich (onder meer) bezig met de privacy van burgers, ten opzichte van de overheid. Bij trajectcontroles worden de gegevens van alle passerende voertuigen geregistreerd en opgeslagen. Dit is mogelijk in strijd met nationale- en internationale privacybepalingen, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Europese richtlijn 95/46.


Mogelijk oordeelt de rechter dat er sprake is van een schending van de wet, en/of van een ieder verbindende verdragsbepalingen. De bepalingen van richtlijn 95/46 hebben directe werking en burgers kunnen zich hierop beroepen.


Het is verstandig om in beroep te gaan tegen een trajectcontrole-boete. Doet u dat niet, dan wordt de boete definitief en kunt u niet meer profiteren van een eventueel positieve uitspraak van de rechtbank.

Bezwaar maken

Heb je zelf ook een boete ontvangen in een trajectcontrole, stuur je boete dan nu in zodat wij hem kunnen aanvechten. Zeer recent hebben we namelijk fouten ontdekt in meerdere trajectcontroles, met name de manier waarop het CJIB deze boetes oplegt en de bebording die erbij geplaatst is die niet klopt en onduidelijk is. Er zijn namelijk strikte eisen verbonden aan het plaatsen van bebording rondom trajectcontroles. Het CJIB voldoet niet aan deze eisen en om die reden is het zinvol om bezwaar te maken tegen deze boetes. Een bezwaarschrift kan Boete.nu voor je indienen voor slechts €12,99; klik hier voor meer informatie over hoe dat in zijn werk gaat.
Indien we de zaak voor je winnen krijg je binnen zes weken van het CJIB het geld terug.


Heb je ook een boete gekregen in de trajectcontrole? Laat deze dan nu aanvechten

trajectcontrole

bezwaar Persoonlijk advies binnen één dag
Boete aanvechten Hoog slagingspercentage