Avondklok boete ongeldig 

Update: 29 maart 2021. De rechtbank Den Haag heeft dinsdag 16 februari 2021 uitspraak gedaan over de avondklok. De avondklok boete lijkt daarmee ongeldig omdat de juridische basis wegvalt. De uitspraak is in ieder geval helder, de avondklok is ongeldig/onrechtmatig.

Voor de al eerder uitgedeelde avondklok boetes is dit goed nieuws, op de voorwaarde dat ze wel zijn aangevochten. De overheid heeft ondertussen door een spoed appel gezorgd dat er tijdelijk geen gevolg hoeft te worden gegeven aan die uitspraak. Op een definitief oordeel van het Hoge Raad wordt nog gewacht op dit moment. Maak daarom nu nog bezwaar.

 

 

avondklok boete

Wat heeft de rechtbank geoordeeld? 

De rechtbank heeft aan de overheid opgedragen om per direct de avondklok af te schaffen. De Tijdelijke regeling komt daarmee ook te vervallen. Wil je de uitspraak lezen, dat kan hier.

Het meest relevante stuk uit de uitspraak waarom de avondklok boete ongeldig is, is het volgende:

5De beslissing

De voorzieningenrechter:


5.1. 
veroordeelt de Staat artikel 8 lid 1 en 3 Wbbbg per omgaande buiten werking te stellen, waardoor ook de Tijdelijke regeling vervalt;
 
Wil je weten wat er nu precies in artikel 8 staat van de Wbbbg (Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag) dat lees je hieronder.
 
  • 1Onze Minister van Veiligheid en Justitie en de commissaris van de Koning zijn bevoegd het vertoeven in de open lucht te beperken.

  • 2Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gegeven met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid.

  • 3

    Onze Minister van Veiligheid en Justitie is bevoegd in spoedeisende gevallen regels te geven waarbij wordt afgeweken van de regels, bedoeld in het tweede lid, of deze buiten werking worden gesteld. De door Onze voornoemde Minister gegeven regels worden op een door hem te bepalen wijze bekendgemaakt en treden na deze bekendmaking terstond in werking. Deze regels worden in ieder geval geplaatst in de Staatscourant.

Spoed appel en hoger beroep

De overheid heeft direct hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank én een spoed appel gestart om te zorgen dat ze niet direct de avondklok hoeven af te schaffen. De rechtbank heeft dat spoed appel goed gekeurd en dus blijft de avondklok in stand totdat er een uitspraak is gedaan in hoger beroep. 

Het hoger beroep is door de overheid gewonnen, daartegen is vervolgens weer cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Er is daarom nog geen definitief oordeel over de juistheid of onjuistheid van de avondklok. Het is op dit moment nog wachten op een uitspraak van de Hoge Raad.


Geldt er nu nog een avondklok?

Het korte antwoord is: ja. De overheid is opgedragen om de avondklok af te schaffen maar dat betekent niet dat deze nu per direct niet meer geldt. Pas op het moment dat de overheid dat ook daadwerkelijk doet dan is er geen avondklok meer.

Wel is deze uitspraak goed nieuws voor lopende procedures waarbij mensen een avondklokboete hebben gekregen. Ook is het goed nieuws voor iedereen die een avondklok boete gekregen heeft en er nog verzet tegen wil gaan instellen. Let op, dit is alleen mogelijk als je de strafbeschikking nog niet betaald hebt. Door te betalen erken je namelijk schuld en is verzet niet meer mogelijk.

Avondklok boete is geen gewone boete

De avondklok boete is geen gewone (verkeers)boete zoals je die kent van het CJIB. Het lijkt wel op een gewone boete. Op de boete staat Strafbeschikking. Er kan dan verzet worden ingesteld tegen de strafbeschikking, dit moet binnen 14 dagen. Eerder schreven we ook al een artikel specifiek over de avondklok boetes.

Wat gaat er fout?

Het kabinet heeft een hele bijzondere wet ingezet om de avondklok in te stellen, namelijk de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Deze wet is alleen bedoeld voor echt spoedeisende zaken zoals een dijkdoorbraak.

Het kabinet kan in zo’n geval meteen actie ondernemen zonder eerst instemming te krijgen van de 2e kamer én om advies te vragen aan de Raad van State (zoals dat gebruikelijk is bij een nieuwe wet).

In dit geval is het advies van de Raad van State overgeslagen maar zijn er wel 3 dagen de tijd genomen om de avondklok te bespreken in de 2e kamer. Als er echt sprake is van spoed dan heb je ook daar geen tijd voor. Nu het kabinet die tijd wel genomen heeft en het ook al langer over een avondklok heeft gehad was dit niet de goede juridische basis voor de avondklok. 

avondklok boete

Avondklok boete ongeldig: wat doet iedereen fout bij het aanvechten?

Kijkend naar de uitspraak van dinsdag 16 februari dat de avondklok onrechtmatig is kun je beter wél verzet instellen. Doe je dit niet en betaal je de strafbeschikking dan is het wettelijk zo geregeld dat door het betalen je akkoord gaat met de boete. Achteraf dan alsnog verzet instellen is niet meer mogelijk.

Er is nu een grote kans dat de wettelijke basis gaat wegvallen voor de reeds opgelegde avondklok boetes en dat die allemaal vernietigd gaan worden. Dat gebeurd alleen als je verzet hebt ingesteld! Bij de oorspronkelijke Corona boetes zijn alleen die zaken terug gedraaid naar €95,- waar er verzet is ingesteld. Iedereen die de €399,- betaald heeft is dat kwijt omdat daarmee schuld is erkend.

Veel mensen wachten te lang met het instellen van verzet, de wettelijke termijn is 14 dagen. Bedenk je dat degene die de verzetschriften behandeld een ervaren officier van justitie is met jaren werkervaring en een universitaire opleiding rechten. Uit wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Maastricht is gebleken dat in 75% van de gevallen waarbij een burger wordt vrijgesproken er sprake was van juridische bijstand. Ook is er een significant verschil tussen de strafeis en de daadwerkelijk opgelegde straf. In de zaken waarbij een burger wordt bijgestaan door een jurist of advocaat oordeelt een rechter meer in het voordeel van de burger (lagere straf of vrijspraak) dan wanneer de burger zelf procedeert. Bron: Het beslisgedrag van de rechter nader bekeken (pdf), Hfst 5.3, pagina 56).

Stuur daarom nu nog je avondklok boete in zodat wij namens jou het verzet kunnen instellen. Vervolgens vragen wij namens jou het dossier op, op grond van  artikel 30 Strafvordering. Dit dossier onderzoeken wij op fouten, dat is waar onze specialisatie in ligt. Verder hebben wij al het nodige uitzoekwerk gedaan of de avondklok wel rechtmatig is. Vele mensen gingen je met succes voor met vergelijkbare boetes.

Heb je ook een avondklok boete die je wilt aanvechten? Laat dan nu ook je boete door onze specialisten aanvechten.

bezwaar Advies binnen één dag
bezwaar maken +2500 mensen gingen je voor
Boete aanvechten Hoog slagingspercentage