Nieuwlandstraat boetes ongeldig in Tilburg 

 

De gemeente Tilburg controleert met cameratoezicht of iemand de Nieuwlandstraat in rijdt terwijl dit een voetgangersgebied is.
Op deze manier boetes uitschrijven scheelt de gemeente een hoop tijd en geld. Er hoeft geen fysieke handhaver meer op straat te staan om mensen uit deze straat te weren en te bekeuren. Alle kentekens worden nu automatisch gescand en deze bestuurders krijgen direct een boete thuis. Sinds 1 juli 2021 is deze manier van bekeuren gestart

Op deze pagina leggen we uit waarom deze boetes onterecht zijn.

Nieuwlandstraat

Bonnenregen op de Nieuwlandstraat

Boete.nu ontvangt dagelijks boetes die mensen hebben gekregen omdat ze in de Nieuwlandstraat zijn geweest. Dit is voor feitcode R315a: rijden op het trottoir, voetpad, fietspad, fiets/bromfietspad of het ruiterpad (niet de rijbaan gebruiken). Niet geheel onlogisch want de bebording is niet al te duidelijk op deze plekken en niet conform het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW). De Nieuwlandstraat is ter hoogte van het Radiopleintje autoluw gemaakt. De situatie ter plaatse is erg onduidelijk, mede hierom worden er ook enorm veel boetes uitgeschreven op deze plek. Het gaat om 1000 boetes per maand. Je kunt je dan afvragen of iedereen bewust hier een fout maakt of dat de verkeerssituatie onduidelijk is. Je mag hier volgens de gemeente niet rijden tussen 11:00u en 6:00u.

Geen foto

Is er geen foto dan is de boete onterecht, zie ook deze uitspraak van het Gerechtshof hierover. Vaak blijkt er geen foto te zijn. Je kunt zelf op het Digitaal loket via DigiD al nakijken op de website van het CJIB of er in jouw zaak een foto is of niet. Ook is vereist dat het bord op de foto staat. Dit is in Tilburg ook niet het geval.

In het geval dat je de borden net te laat ziet en een klein stukje de straat inrijdt en vervolgens achteruit de straat weer uitrijdt dan zul je toch een boete krijgen. De camera installatie kan dit namelijk niet zien en kan enkel kentekens uitlezen die in beeld komen van de camera. Dit alleen al leidt regelmatig tot onterechte boetes, gezien de omstandigheden van het geval.

Fuik

Volgens het eerder genoemde Beleidskader mag er geen sprake zijn van een fuik. Dit betekent dat je dus de mogelijkheid moet hebben om nog een andere weg te kiezen. Hiervoor moeten er bijvoorbeeld al eerder borden staan die je waarschuwen dat er een punt gaat komen waar je niet verder mag zodat je tijdig nog kan keren. Los hiervan zijn er ook eisen aan de verbalisant die de boete oplegt. Een BOA van de gemeente mag dit alleen doen als de camera installatie is geïnstalleerd in het kader van de leefbaarheid. De vraag is of dat in Tilburg wel het geval is. Als het namelijk niet in het kader van de leefbaarheid is dan is deze BOA niet bevoegd om deze boetes op te leggen, alle precieze regels staan in de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar.


Bezwaar maken Nieuwlandstraat

Heb je zelf ook een boete ontvangen op de Nieuwlandstraat omdat je hier tussen 11:00u en 6:00u in bent gereden stuur je boete dan nu in zodat wij hem kunnen aanvechten. Zeer recent hebben we namelijk grove fouten ontdekt in de manier waarop de gemeente Tilburg deze boetes oplegt. Er zijn namelijk strikte eisen verbonden aan het opleggen van boetes door middel van camera’s. Deze zijn vastgelegd in het Beleidskader digitale handhaving geslotenverklaringen. De gemeente Tilburg voldoet niet aan deze eisen en om die reden is het zinvol om bezwaar te maken tegen deze boetes. Een bezwaarschrift kan Boete.nu voor je indienen voor slechts €12,99. Klik hier voor meer informatie over hoe dat in zijn werk gaat.
Indien we de zaak voor je winnen krijg je binnen zes weken van het CJIB het geld terug.

Wist je dat?

Slechts 4% van de mensen bezwaar maakt tegen een verkeersboete. Vervolgens 1 op de 3 boetes vernietigd wordt waartegen bezwaar is gemaakt. 

Heb je ook een boete gekregen voor het rijden in een voetgangersgebied? Laat dan nu ook je boete aanvechten.

Vragen over dit artikel? Bel of mail ons! 

bezwaar Advies binnen één dag
bezwaar maken +2500 mensen gingen je voor
Boete aanvechten Hoog slagingspercentage