Grote Markt boete ongeldig in Dordrecht

De gemeente Dordrecht controleert met cameratoezicht of iemand over de Grote Markt rijdt terwijl er een geslotenverklaring geldt, dit levert je een boete op.
Op deze manier boetes uitschrijven scheelt de gemeente een hoop tijd en geld. Er hoeft geen fysieke handhaver meer op straat te staan om mensen uit deze straat te weren en te bekeuren. Alle kentekens worden nu automatisch gescand en deze bestuurders krijgen direct een boete thuis.

Op deze pagina leggen we uit waarom deze boetes onterecht zijn.

grote markt dordrecht

Bonnenregen op de Grote markt in dordrecht

Boete.nu ontvangt dagelijks boetes die mensen hebben gekregen omdat ze op de Grote Markt zijn geweest in Dordrecht of op de Visstraat in Dordrecht. Dit is voor feitcode R559: handelen ism een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen: bord C12. Niet geheel onlogisch want de bebording is niet al te duidelijk in deze straten. De reden is dat er een autoluw centrum is gerealiseerd, eerst stonden hier fysieke palen zodat je er niet in kon rijden. Deze zijn weggehaald en er zijn C-borden neergezet en camera’s die ieder kenteken fotograferen dat hier toch door rijdt. De situatie ter plaatse is echter erg onduidelijk, mede hierom worden er ook enorm veel boetes uitgeschreven op deze plek. Het gaat om vele boetes per maand. Je kunt je dan afvragen of iedereen bewust hier een fout maakt of dat de verkeerssituatie onduidelijk is.

Eerder gewonnen zaken

In de beginperiode dat er hier gestart werd met handhaving moest de gemeente eerst waarschuwingen sturen en niet direct boetes opleggen. Dit is wettelijk vastgelegd dat de gemeente dit moet doen. Hier ging het al direct mis omdat de gemeente direct is gestart met automobilisten te bekeuren. Het Algemeen Dagblad schreef daar eerder ook al een nieuwsartikel over.

Eigen beleid gemeente

De gemeente hanteert een eigen beleid hoe zij omgaat met mensen die hier voor de eerste keer door deze straat rijden. Afhankelijk van de situatie moet de gemeente ook hier eerst een waarschuwing sturen. Doet de gemeente dat niet dan handelt de gemeente in strijd met haar eigen beleid. In artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht is vastgelegd dat de overheid zich aan haar eigen beleid moet houden (logisch ook).

Onvoldoende of verwarrende bewegwijzering

Een boete voor een geslotenverklaring kan onterecht zijn wanneer er sprake is van onvoldoende of verwarrende bewegwijzering. Bewegwijzering speelt een cruciale rol bij het informeren van bestuurders over verkeersregels en -beperkingen. Als de bewegwijzering onvoldoende of verwarrend is, kan dit leiden tot misinterpretatie van de verkeerssituatie en het per ongeluk negeren van een geslotenverklaring. Hier zijn enkele situaties waarin een boete onterecht kan zijn vanwege onvoldoende of verwarrende bewegwijzering:

Werkzaamheden / zomerkermis

Ieder jaar is er de bekende zomerkermis in het centrum van Dordrecht. Tijdens deze periode staan er veel omleidingsborden, vrachtwagens en kermisattracties. Hierdoor zijn de reguliere borden niet meer vanzelfsprekend zichtbaar en ontstaat er een situatie waarbij de bebording nog onduidelijker is. Dit geldt tijdens werkzaamheden, kermis en andere evenementen.

De gemeente moet daarom de bebording maandelijks controleren. Echter tijdens zo’n periode van een evenement of werkzaamheden volstaan schouwrapporten van 1x per maand niet omdat de situatie vaker is gewijzigd.

Meerdere boetes

Het is ook niet toegestaan om meerdere boetes op te leggen in korte tijd op de Grote Markt. Afhankelijk van de datum dat je hier hebt gereden volgt dit uit het Beleidskader digitale handhaving geslotenverklaringen en voetgangersgebieden van toepassing of voor de meest recente overtredingen is nu het Beoordelingskader Parket CVOM voor digitale handhaving bij geslotenverklaringen en voetgangersgebieden van toepassing.

Heb je meerdere boetes ontvangen binnen 24u bijvoorbeeld dan zijn deze ook onterecht.

fuik

Door veranderende bebording door evenementen of werkzaamheden kan er opnieuw sprake zijn van een fuik waardoor je geen andere mogelijkheid hebt dan de geslotenverklaring op de Grote Markt in te rijden. Volgens het eerder genoemde Beleidskader en Beoordelingskader is dit niet toegestaan.

Aanhangwagens

Rijd je door een geslotenverklaring met een aanhangwagen achter je voertuig en heeft deze aanhangwagen een eigen kenteken? 

In dat geval moet de boete worden opgelegd aan het trekkende voertuig en niet op het kenteken van de aanhangwagen.

Verkeerd geregistreerde kentekens

Het kan voorkomen dat de kentekens van voertuigen verkeerd worden geregistreerd door de geautomatiseerde systemen die verkeersovertredingen detecteren. Dit kan leiden tot een verkeerde identificatie van het voertuig dat de geslotenverklaring heeft genegeerd. 

Als een bestuurder kan aantonen dat het geregistreerd kenteken niet overeenkomt met zijn of haar voertuig, kan een boete als onterecht worden beschouwd. Een veel gekend probleem is dat een computer vaak een R en een P door elkaar haalt.

Bezwaar maken Grote markt dordrecht

Heb je zelf ook een boete ontvangen op de Grote Markt in Dordrecht omdat je hier in bent gereden stuur je boete dan nu in zodat wij hem kunnen aanvechten. Zoals je ziet worden er regelmatig nog onterechte boetes opgelegd op de Grote Markt in Dordrecht. Er zijn namelijk strikte eisen verbonden aan het opleggen van boetes door middel van camera’s. Een juridisch goed onderbouwd bezwaarschrift kan Boete.nu voor je indienen. We hebben inmiddels vele boetes op de Grote Markt aangevochten en ook gewonnen, deze kennis en ervaring met de situatie kunnen we vervolgens weer gebruiken in jouw zaak.

Bezwaar maken

Bekijk hier eerdere ervaringen en wat andere mensen van Boete.nu vinden.