Artikel 461 Wetboek van Strafrecht

Heb je je op verboden terrein bevonden dan krijg je daarvoor een strafbeschikking omdat je artikel 461 wetboek van strafrecht hebt overtreden. In dit wetsartikel staat “het zonder daartoe gerechtigd te zijn zich bevinden; op eens anders grond, waarvan de toegang hem op voor hem blijkbare wijze verboden is”.

Op deze pagina leggen we uit wat je tegen de strafbeschikking kunt doen en wat specifiek bedoeld wordt met “op blijkbare wijze verboden”. Grote kans dat je niet eens doorhad dat je daar niet mocht komen.

artikel 461 strafrecht

Mag iedereen een verboden toegang bord ophangen met artikel 461 Wetboek van strafrecht?

Dat is zeker mogelijk. Indien je een omheind terrein hebt dan mag je absoluut een bord ophangen met verwijzing naar artikel 461 Wetboek van Strafrecht. Het bord kom je vaak tegen bij bedrijfsterreinen, scholen en sportclubs.  Je mag bijvoorbeeld ook je tuin voorzien met een verboden toegang bord. 

Heeft het zin om in bezwaar te gaan tegen een boete voor het overtreden van artikel 461 Sr?

Als je vindt dat je onterecht een boete hebt gekregen voor het overtreden van artikel 461 Wetboek van Strafrecht, dan is het raadzaam om verzet in te (laten) stellen tegen de strafbeschikking. De juristen van Boete.nu kunnen namens jou in verzet gaan hiertegen.

Op grond van artikel 461 Wetboek van Strafrecht is iemand die zich op verboden terrein bevindt enkel strafbaar als dat hem of haar op ‘blijkbare wijze’ is verboden. Het is niet noodzakelijk om dit met een bord te doen. Het verbod kan ook kenbaar worden gemaakt met gebaren of een hoog hek. Op deze strafbeschikking zie je dan feitcode D537. Als op jouw strafbeschikking staat “zich niet houden aan de toegangsvoorwaarden van de eigenaar” dan krijg je feitcode D537B.

Denk hierbij aan dat je bijvoorbeeld wel in een bos mag komen maar niet met een mountainbike. Of dat je wel in het bos mag komen maar alleen op de paden.

Uit het arrest van de Hoge Raad van d.d. 21 januari 2020 (ECLI:NL:HR:2020:78) kan worden afgeleid dat het voor risico van verdachte komt, indien je bijvoorbeeld van de weg afgaat en via een beek weer de weg op komt en op die manier de borden mist die je zouden moeten wijzen op de verbodsbepaling. Maar in bovengenoemd arrest van de Hoge Raad overweegt de advocaat-generaal dat niet in alle gevallen het risico bij de overtreder kan worden gelegd als een verbodsbord wordt gemist. Ook uit andere uitspraken wordt duidelijk dat een overtreder het verbod in elk geval heeft moeten kunnen waarnemen. Daar is dan ook vaak discussie over bij dit soort zaken.

Artikel 461 Sr is geen gewone boete

Je krijgt een brief van het CJIB en dit lijkt een gewone boete. Net zo eentje als voor te hard rijden. Er zit hier een addertje onder het gras. Rechtsboven op de brief staat geen M van wet Mulder maar een O. Geen hele logische letter maar het komt erop neer dat dit een Strafbeschikking is. Op de brief staat ook dikgedrukt Strafbeschikking.

Er moet dan ook geen bezwaar worden gemaakt maar formeel heet dit verzet. De termijnen hiervoor zijn korter dan voor bezwaar. Heel belangrijk is dat je de strafbeschikking niet betaalt, daarmee erken je namelijk schuld.

Zelf doen of hulp nodig?

Zoals aangegeven is een strafbeschikking geen gewone boete zoals een verkeersboete. Er moet binnen 14 dagen verzet worden ingesteld én de strafbeschikking moet niet betaald worden aan het CJIB. Betaal je wel dan erken je daarmee schuld en kan er geen verzet meer worden ingesteld. Naar aanleiding van het verzet kan de officier de zaak zelf seponeren. Gebeurd dat niet dan zal de zaak worden voorgelegd aan de kantonrechter waarbij de officier een tenlastelegging op papier zet. Door onze jarenlange ervaring (inmiddels 10 jaar) weten wij precies waar we op moeten letten en hebben we al veel van dit soort procedures gevoerd.

Bevoegdheid BOA: Succesvol feitcode D537 aanvechten

Heb je al eens stilgestaan bij de bevoegdheid van een BOA? De bevoegdheden van BOA’s zijn beschreven in de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Er zijn 6 verschillende soorten BOA’s en deze zijn opgedeeld in zogenaamde domeinen.

Waar het nu echt om gaat is dat de ene BOA iemand mag bekeuren voor te hard rijden en de andere alleen voor parkeerboetes. Zo mag de ene BOA handboeien en/of een wapenstok dragen en een andere BOA niet. En tot slot zijn er BOA’s die wel een boete mogen opleggen voor het overtreden van artikel 461 wetboek van strafrecht en een andere weer niet. Dit heeft allemaal te maken met de opsporingsbevoegdheden die een BOA wel of niet heeft. Weet jij in welk domein de BOA valt die jou een strafbeschikking heeft gegeven?

Bij eerdere zaken die wij behandeld hebben voor dezelfde soort strafbeschikking hebben we gemerkt dat er regelmatig fouten worden gemaakt. Om die reden vragen wij altijd namens jou het dossier op, op grond van  artikel 30 Sv. Dit dossier onderzoeken wij op fouten, dat is waar onze specialisatie in ligt. Vele mensen gingen je met succes voor met vergelijkbare boetes.

Heb je ook een strafbeschikking ontvangen voor feitcode D537? Laat dan nu ook je boete door onze specialisten aanvechten.

Contactformulier

Door onderstaand contactformulier in te vullen zorgen we er voor dat jouw vraag direct bij onze jurist terecht komt zodat je zo snel mogelijk geholpen wordt. Je krijgt dezelfde dag nog antwoord van ons.

Bezwaar maken

Bekijk hier eerdere ervaringen en wat andere mensen van Boete.nu vinden.