Een boete en niet staande gehouden?

Heb je een boete gekregen en niet staande gehouden? Grote kans dat je boete onterecht is. Op deze pagina leggen we je precies uit wanneer dat staande houden verplicht is en wanneer niet. De meeste zaken die wij winnen hebben hiermee te maken.

Heb jij een boete ontvangen waarbij je niet bent staande gehouden?

Lees dan snel verder over wanneer je staande moet worden gehouden, waarom deze boetes vaak onterecht zijn en hoe je bezwaar kunt indienen tegen deze verkeersboete.

We hebben duizenden van dit soort boetes al aangevochten en weten je daarom precies te vertellen wanneer de boete onterecht is.

boete niet staande gehouden

Waarom moet de politie je staande houden?

In de wet die gaat over verkeersboetes (de WAHV) staat dat een boete altijd moet worden opgelegd aan de bestuurder. Op zich logisch, degene die iets fout doet krijgt de boete. Om die reden moet de politie je staande houden. Ze kunnen dan bepalen wie de bestuurder is en hem/haar de boete geven. Om precies te zijn staat dit in artikel 5 van de WAHV. Daarin staat ook wanneer dat de politie daar van af mag zien. Bij een boete vanwege feitcode R545 (boete mobiel bellen) moet de politie je staande houden om zo vast te stellen of het wel daadwerkelijk om een mobiele telefoon gaat. Zie ook ons artikel specifiek over boetes inzake een mobiel elektronisch apparaat vasthouden.

Stel je krijgt een boete voor het rode licht negeren met feitcode R602 dan is er vaak nog een volgend stoplicht waar de politie je had kunnen stoppen.

Ongeldige redenen om niet staande te houden

Er zijn verschillende redenen die genoemd worden om af te zien van een staande houding. Enkele voorbeelden om af te zien van een staande houding zijn:

Een andere melding

We zien regelmatig in een proces-verbaal dat de reden om niet staande te houden is “vanwege een andere melding” of “prio 1 melding”.

Deze korte beschrijving op zichzelf is onvoldoende duidelijk om aan te nemen dat er geen reële mogelijkheid was om iemand staande te houden. De boete is dan ongeldig.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde op 25 mei 2022 dat “een andere melding” geen geldige reden is.

Statische controle

Soms wordt er aangegeven dat een staandehouding niet mogelijk was omdat er sprake was van een zogenaamde “statische controle”.

De keuze van de verbalisant om bijvoorbeeld op de hoek van de straat een statische positie in te nemen en kentekens op te gaan schrijven maakt niet dat er geen reële mogelijkheid was om staande te houden. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde hier op 28 februari 2022 over in dit arrest.

Undercover

Politie rijdt ook vaker undercover rond en schrijft op die manier boetes uit terwijl ze zich dan niet kenbaar maken als politie. Dit terwijl ze dat eigenlijk wel hadden kunnen doen maar er dan bewust voor kiezen om dat niet te doen.

Op die manier kunnen er meer boetes worden uitgeschreven omdat ze “heimelijk” blijven. Dit is echter volgens het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 7 augustus 2023 ook geen geldige reden.

 

Wanneer is er terecht afgezien van een staandehouding?

Als er geen reële mogelijkheid is om iemand staande te houden dan mag de politie er van af zien. Denk hierbij aan een flitspaal, er staat geen agent naast een flitspaal om iedereen staande te houden. Omdat dit met camera’s gebeurd kan de politie je ook niet stoppen. De boete gaat in dat geval naar de kentekenhouder. De kentekenhouder is diegene op wiens naam de auto staat. Is een agent te voet dan wordt het ook al moeilijker om iemand staande te houden, tenzij deze in uniform is. Dat is zeker niet onmogelijk en daarom moet de politie dit ook goed motiveren. In het proces-verbaal moet uitgelegd zijn waarom dat ze hebben afgezien van staande houden.

Waarom eigenlijk staandehouden?

In artikel 5 van de WAHV is bepaald dat een staandehouding verplicht is om twee redenen. 

1. Zodat de boete wordt opgelegd aan de bestuurder en niet aan de kentekenhouder. Immers de bestuurder is degene die de overtreding heeft begaan en de boete moet krijgen.

2. Om de bestuurder te confronteren met zijn gedrag en om deze te vragen om een verklaring. De verklaring kan namelijk ook voor de agent aanleiding zijn om geen boete op te leggen als hij het hele verhaal kent.

staande houden

Bijzondere situaties

Er zijn ook gevallen bekend waarbij een staandehouding wel is uitgevoerd maar de boete toch op kenteken wordt uitgeschreven.

Meerdere boetes

Stel je wordt gestopt en je krijgt een boete. De politie stelt vast wie de bestuurder is en legt de boete op naam op (dus niet op kenteken). Vervolgens rij je verder maar je trekt daarbij op met piepende banden of de politie ziet je een andere overtreding begaan. Ze weten dan wie er in dat voertuig zit, de boete moet dan ook worden opgelegd aan de bestuurder en niet aan de kentekenhouder.

Bestuurder aangesproken

We zien ook zaken waarbij de bestuurder is aangesproken door de politie en er een (kort) gesprek heeft plaatsgevonden. Desondanks wordt de boete op kenteken uitgeschreven. Dit soort boetes zijn ook ongeldig omdat er blijkbaar wel een reële mogelijkheid was om de identiteit van de bestuurder vast te stellen.

Bezwaar maken

Bekijk hier eerdere ervaringen en wat andere mensen van Boete.nu vinden.