Nieuwlandstraat boetes ongeldig in Tilburg

De gemeente Tilburg controleert met cameratoezicht of iemand de Nieuwlandstraat in rijdt terwijl dit een voetgangersgebied is.
Op deze manier boetes uitschrijven scheelt de gemeente een hoop tijd en geld. Er hoeft geen fysieke handhaver meer op straat te staan om mensen uit deze straat te weren en te bekeuren. Alle kentekens worden nu automatisch gescand en deze bestuurders krijgen direct een boete thuis. 

Op deze pagina leggen we uit waarom jouw boete op de Nieuwlandstraat mogelijk onterecht is.

Nieuwlandstraat

Bonnenregen op de Nieuwlandstraat

Boete.nu ontvangt dagelijks boetes die mensen hebben gekregen omdat ze in de Nieuwlandstraat zijn geweest. Dit is voor feitcode R315a: rijden op het trottoir, voetpad, fietspad, fiets/bromfietspad of het ruiterpad (niet de rijbaan gebruiken). Niet geheel onlogisch want de bebording is niet al te duidelijk op deze plekken en niet conform het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW). De Nieuwlandstraat is ter hoogte van het Radiopleintje autoluw gemaakt. De situatie ter plaatse is erg onduidelijk, mede hierom worden er ook enorm veel boetes uitgeschreven op deze plek. Het gaat om 1000 boetes per maand. Je kunt je dan afvragen of iedereen bewust hier een fout maakt of dat de verkeerssituatie onduidelijk is. Je mag hier volgens de gemeente niet rijden tussen 11:00u en 6:00u.

Eerder gewonnen zaken

Op 29 maart 2023 publiceerde de rechtbank Zeeland-West-Brabant nog een nieuwsbericht omdat uit de vele procedures is gebleken dat alle opgelegde boetes op de Nieuwlandstraat onterecht bleken. De rechtbank heeft de boetes opgedeeld in drie periodes.

periode 1: juli tot en met 9 september 2021

In de initiële fase was het opleggen van een boete door de kantonrechter niet gerechtvaardigd, aangezien er geen waarschuwingsborden meer waren bij alle ingangen naar de Nieuwlandstraat. Door de aanwezigheid van eenrichtingsstraten en het gebrek aan praktische keermogelijkheden, waren bestuurders die via de Korte Tuinstraat naderden in feite genoodzaakt om de Nieuwlandstraat in te gaan, ondanks de geslotenverklaring. De kantonrechter benadrukte dat er bij het laatste punt waar keren nog mogelijk was, een waarschuwing had moeten staan over de afsluiting van de Nieuwlandstraat voor autoverkeer.

periode 2: 10 september t/m 2 november 2021

Ondanks dat de waarschuwingsborden vanaf de tweede periode weer aanwezig waren, zijn de boetes voor overtredingen in deze fase ook kwijtgescholden. De kantonrechter wees op de talrijke wegwerkzaamheden in het centrum van Tilburg gedurende deze tijd, wat leidde tot verwarring onder de bestuurders door de vele gele omleidingsborden. Bovendien erkende het college van burgemeester en wethouders in Tilburg de verwarring rondom de Nieuwlandstraat en besloot daardoor een inritconstructie bij de Nieuwlandstraat sneller dan voorzien te realiseren.

Periode 3: vanaf 3 november 2021

De inritconstructie zoals genoemd onder periode 2 is gerealiseerd sinds 3 november 2021.  In combinatie met de vooraankondigingsborden is de kantonrechter van mening dat de boetes vanaf dat moment niet meer automatisch vernietigd worden. 

Sinds 3 november 2021 zijn er echter wel andere problemen waardoor veel boetes nog steeds onterecht zijn.

De redenen waarom een Nieuwlandstraat boete nog steeds onterecht kan zijn leggen we hier onder uit.

 

Onvoldoende of verwarrende bewegwijzering

Een boete voor een geslotenverklaring kan onterecht zijn wanneer er sprake is van onvoldoende of verwarrende bewegwijzering. Bewegwijzering speelt een cruciale rol bij het informeren van bestuurders over verkeersregels en -beperkingen. Als de bewegwijzering onvoldoende of verwarrend is, kan dit leiden tot misinterpretatie van de verkeerssituatie en het per ongeluk negeren van een geslotenverklaring. Hier zijn enkele situaties waarin een boete onterecht kan zijn vanwege onvoldoende of verwarrende bewegwijzering:

raamtijd 5 minuten

Je mag tussen bepaalde tijdstippen wél door de Nieuwlandstraat rijden. Ze noemen dat raamtijden. Kort gezegd mag je tussen 6:00u en 11:00u wel door de Nieuwlandstraat rijden.

Om discussie te voorkomen over het exacte tijdstip mogen er geen boetes worden opgelegd 5 minuten voor en 5 minuten na het ingaan van dat tijdstip. Krijg je dus een boete tussen 5:55u en 6:00u of tussen 11:00u en 11:05u dan is die boete onterecht.

Dit heeft ermee te maken dat de gemeente met camera’s handhaaft.

Werkzaamheden / kermis

Ieder jaar is er de bekende Tilburgse kermis. Tijdens deze periode staan er veel omleidingsborden, vrachtwagens en kermisattracties. Hierdoor zijn de reguliere borden niet meer vanzelfsprekend zichtbaar en ontstaat er weer een situatie zoals in de hier eerder genoemde “periode 2”. Dit geldt tijdens werkzaamheden, kermis en andere evenementen.

De gemeente moet daarom de bebording maandelijks controleren.

Meerdere boetes

Het is ook niet toegestaan om meerdere boetes op te leggen in korte tijd op de Nieuwlandstraat. Afhankelijk van de datum dat je hier hebt gereden volgt dit uit het Beleidskader digitale handhaving geslotenverklaringen en voetgangersgebieden van toepassing of voor de meest recente overtredingen is nu het Beoordelingskader Parket CVOM voor digitale handhaving bij geslotenverklaringen en voetgangersgebieden van toepassing.

Heb je meerdere boetes ontvangen binnen 24u bijvoorbeeld dan zijn deze ook onterecht.

fuik

Door veranderende bebording door evenementen of werkzaamheden kan er opnieuw sprake zijn van een fuik waardoor je geen andere mogelijkheid hebt dan het voetgangersgebied op de Nieuwlandstraat in te rijden. Volgens het eerder genoemde Beleidskader en Beoordelingskader is dit niet toegestaan.

Aanhangwagens

Rijd je door een geslotenverklaring met een aanhangwagen achter je voertuig en heeft deze aanhangwagen een eigen kenteken? 

In dat geval moet de boete worden opgelegd aan het trekkende voertuig en niet op het kenteken van de aanhangwagen.

Verkeerd geregistreerde kentekens

Het kan voorkomen dat de kentekens van voertuigen verkeerd worden geregistreerd door de geautomatiseerde systemen die verkeersovertredingen detecteren. Dit kan leiden tot een verkeerde identificatie van het voertuig dat de geslotenverklaring heeft genegeerd. 

Als een bestuurder kan aantonen dat het geregistreerd kenteken niet overeenkomt met zijn of haar voertuig, kan een boete als onterecht worden beschouwd. Een veel gekend probleem is dat een computer vaak een R en een P door elkaar haalt.

Bezwaar maken Nieuwlandstraat

Heb je zelf ook een boete ontvangen op de Nieuwlandstraat omdat je hier tussen 11:00u en 6:00u in bent gereden stuur je boete dan nu in zodat wij hem kunnen aanvechten. Zoals je ziet worden er regelmatig nog onterechte boetes opgelegd in de Nieuwlandstraat in Tilburg. Er zijn namelijk strikte eisen verbonden aan het opleggen van boetes door middel van camera’s. Een juridisch goed onderbouwd bezwaarschrift kan Boete.nu voor je indienen voor slechts 12,99. We hebben inmiddels vele boetes op de Nieuwlandstraat aangevochten en ook gewonnen, deze kennis en ervaring met de situatie kunnen we vervolgens weer gebruiken in jouw zaak.

Bezwaar maken

Bekijk hier eerdere ervaringen en wat andere mensen van Boete.nu vinden.