Wet Mulder wijziging 1 januari 2024

Op 24 oktober 2023 heeft de Tweede Kamer een amendement (wetswijziging) ingediend waarover op 26 oktober 2023 (2 dagen later) werd gestemd. Kort gezegd komt het er op neer dat de Wet Mulder die over verkeersboetes gaat onderdeel is geworden hierdoor van de Wet herwaardering proceskosten WOZ en bpm. De Tweede Kamer heeft vervolgens ingestemd met dit amendement. Uiteindelijk is na het nodige tumult ook de Eerste Kamer overstag gegaan. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2024 de wetgeving voor verkeersboetes (de WAHV) aan is gepast, met name de mogelijkheid om rechtshulp in te kunnen schakelen. Deze verandering heeft gevolgen voor de vergoeding die de overheid betaalt voor bezwaren tegen verkeersboetes die na 1 januari 2024 met succes worden afgerond. Dus ook voor bezwaren uit 2023 die pas in 2024 worden afgerond.

Wet Mulder wijziging 2024

Verlagen vergoeding met 75% en uitbetalen rechtshulp aan burger

Onze dienstverlening kost slechts 12,99 omdat de overheid een vergoeding voor rechtshulp aan Boete.nu betaalt als wij erin slagen de verkeersboete ongeldig te laten verklaren. Dat kan een volledige vernietiging van de boete zijn, een verlaging van de boete of een formele wijziging van de feitcode. De vergoeding staat los van het bedrag dat je zelf als burger terugkrijgt van het CJIB: dit voordeel komt voor 100% bij de burger terecht. Door de nieuwe wet wordt de vergoeding met 75% verlaagd. Ook moet het CJIB de vergoeding (die voor Boete.nu bedoeld is) voortaan overmaken op de rekening van de burger. De burger maakt vervolgens de vergoeding over aan Boete.nu. 

Situatie tot 2023

Tot 2023 betaalde het CJIB de vergoedingen voor rechtshulp rechtstreeks aan degene die die rechtshulp heeft verleend (Boete.nu). De verkeersboete betaalt de overheid uiteraard volledig aan de burger die het bezwaar heeft laten indienen. Wel zo makkelijk.

wetgeving

Wet Mulder wijziging 2024

Door de wetswijziging verandert vanaf 1 januari 2024 het volgende:

1. Vergoeding voor rechtshulp wordt overgemaakt naar de burger in plaats van aan
het rechtsbijstandskantoor

Het CJIB zal de vergoeding voor rechtshulp overmaken aan de burger, in plaats van rechtstreeks aan het rechtsbijstandskantoor. Dit betekent dat de burger deze vergoeding zelf moet doorstorten aan het rechtsbijstandskantoor. Deze regel gaat in voor alle gewonnen zaken waarin de uitbetaling van de vergoeding voor rechtshulp in 2024 zal plaatsvinden. Dus ook als het bezwaar in 2023 of nog eerder is ingediend of eind 2023 gewonnen is.

2. Vergoeding voor rechtshulp wordt verlaagd

De subsidie rechtshulp wordt aanzienlijk verlaagd. De vergoeding voor rechtshulp bij een succesvol bezwaar wordt met 75% verlaagd. Deze regel gaat pas in voor bezwaren die worden ingediend vanaf 1 januari 2024. Voor bezwaren die in 2023 zijn ingediend geldt deze lage vergoeding niet, de uitbetaling vindt wel al plaats aan de burger.

wetgeving 2024

Wat betekent dit voor jou?

Ook na de wetswijziging blijft Boete.nu zich inzetten voor professionele dienstverlening voor iedereen met een verkeersboete. Onze dienst blijft slechts 12,99 ook als de vergoeding voor rechtshulp vanuit het CJIB onvoldoende blijkt om onze kosten volledig te dekken.

Als de verkeersboete wordt vernietigd of verlaagd komt het boetebedrag nog steeds bij jou terecht. 

Wat wel voor jou verandert, is dat je naast de verkeersboete ook de vergoeding voor rechtshulp op jouw bankrekening zult ontvangen. Wij sturen je dan een verzoek om deze aan ons door te storten. Onze dienstverlening kost je per saldo dus niet meer dan de oorspronkelijke 12,99. Per saldo krijg je door de wetswijziging niets meer of minder (de verkeersboete is en blijft 100% voor jou), maar er is helaas wel een extra handeling door jou nodig.

Boete.nu stuurt jou een e-mail met daarin de uitslag van het bezwaar tegen de verkeersboete. Als wij erin zijn geslaagd om de verkeersboete te verlagen of helemaal te vernietigen, staat in deze uitspraak ook de vergoeding voor rechtshulp genoemd.

Na een positieve uitslag van jouw bezwaar stort het CJIB de vergoeding voor rechtshulp op de rekening van degene aan wie de boete is gericht.

Zodra je de vergoeding voor rechtshulp van het CJIB hebt ontvangen, stort je dit bedrag binnen 14 dagen door aan Boete.nu. Je ontvangt van ons instructies over hoe je dit bedrag aan ons kunt doorstorten.

Na de doorstorting sturen wij je een bevestiging.

Bezwaar maken

Bekijk hier eerdere ervaringen en wat andere mensen van Boete.nu vinden.