Boete Maastunnel Rotterdam ongeldig

De gemeente Rotterdam legt je een boete op met cameratoezicht als je over de Maastunnel rijdt terwijl dit niet mag. Het is gebleken uit onderzoek van Boete.nu dat deze boetes onterecht zijn. We kregen namelijk een stortvloed aan deze boetes binnen waardoor we in alle details zijn gedoken om de juistheid te controleren. Alle kentekens worden nu automatisch in Rotterdam gescand en deze bestuurders krijgen direct een boete thuis. 

Op deze pagina leggen we uit waarom jouw boete op de Maastunnel onterecht is.

Boete Rotterdam

boete golf bij de maastunnel in rotterdam

Boete.nu ontvangt dagelijks boetes die mensen hebben gekregen omdat ze op de Maastunnel hebben gereden. Je krijgt dan een boete voor feitcode R550a: Als bestuurder handelen in strijd met een gesloten verklaring in beide richtingen. Niet vreemd want de bebording is niet al te duidelijk op deze plek. De reden voor de gemeente Rotterdam om hier rijstroken weg te halen waar je niet meer op mag rijden is gelegen in de luchtkwaliteit. De situatie ter plaatse is erg onduidelijk, mede hierom worden er ook enorm veel boetes uitgeschreven op deze plek. Per 1 maart 2024 krijg je hiervoor een boete van 129 euro.

Onvoldoende of verwarrende bewegwijzering

Een boete voor het negeren van een geslotenverklaring is onterecht wanneer er sprake is van onvoldoende of verwarrende bewegwijzering. Bewegwijzering speelt een cruciale rol bij het informeren van bestuurders over verkeersregels en -beperkingen. Als de bewegwijzering onvoldoende of verwarrend is, kan dit leiden tot misinterpretatie van de verkeerssituatie en het per ongeluk negeren van een geslotenverklaring. De gehele Maastunnel traverse is onoverzichtelijk waar je precies wel en niet mag rijden. Een boete heb je dus zo te pakken zonder dat het bewust is gebeurd.

Waarschuwing

Volgens de wet moet er eerst een waarschuwing worden gestuurd als de gemeente een geslotenverklaring instelt. Er mag dus niet direct een bekeuring worden uitgeschreven. Op het moment van schrijven is het niet duidelijk geworden dat de gemeente daadwerkelijk eerst volgens de wettelijke termijn waarschuwingen heeft verzonden.

controle bebording

Volgens de wet is de gemeente Rotterdam ook verplicht om maandelijks de bebording te controleren op de Maastunnel voordat zij een boete opleggen. De gemeente moet dan een proces-verbaal opmaken waarin zij aangeven dat de bebording gecontroleerd is en in orde is bevonden. Daarbij worden dan ook iedere maand foto’s gemaakt van de borden. In eerdere zaken is ons gebleken dat dit niet het geval is.

Meerdere boetes

Het is ook niet toegestaan om meerdere boetes op te leggen in korte tijd op de Maastunnel. Afhankelijk van de datum dat je hier hebt gereden volgt dit uit het Beleidskader digitale handhaving geslotenverklaringen en voetgangersgebieden van toepassing of voor de meest recente overtredingen is nu het Beoordelingskader Parket CVOM voor digitale handhaving bij geslotenverklaringen en voetgangersgebieden van toepassing.

boete door wisselende rijbanen maastunnel

Het verkeer op de traverse van de Maastunnel moet regelmatig van de linkerbaan naar de rechterbaan wisselen, dit maakt de situatie extra verwarrend waardoor je per ongeluk op de verkeerde rijbaan terecht kan komen. Het is overigens niet enkel de Maastunnel maar ook de ‘s-Gravendijkwal en de Pleinweg in Rotterdam waar je een boete kan krijgen en waar hetzelfde aan de hand is. Het verkeersbesluit waarmee de gemeente Rotterdam rijstroken heeft weggenomen en waardoor je er dus niet meer zou mogen rijden hebben we volledig bestudeerd en dat heeft mede geleid tot de ontdekte fouten.

Aanhangwagens

Rijd je door een geslotenverklaring met een aanhangwagen achter je voertuig en heeft deze aanhangwagen een eigen kenteken? 

In dat geval moet de boete worden opgelegd aan het trekkende voertuig en niet op het kenteken van de aanhangwagen.

Vergeet ook niet te controleren of het kenteken wel goed is uitgelezen. Regelmatig ziet een camera een P op een kenteken aan voor een R en andersom.

Bevoegdheid verbalisant

Een verbalisant van de gemeente Rotterdam legt deze boete op. Dit is een verbalisant van het domein Openbare Ruimte. Deze mag echter slechts handhaven op de voor zo ver de geslotenverklaring is ingericht in het kader van de leefbaarheid en de openbare orde. Denk hierbij aan het tegengaan van sluipverkeer. De vraag is of het verbeteren van de luchtkwaliteit in de Maastunnel, althans een poging daartoe, valt onder deze definitie. Blijkt dat niet het geval dan is de boete ook onbevoegd opgelegd en ongeldig.

Bezwaar maken boete maastunnel rotterdam

Heb je zelf ook een boete ontvangen op de Maastunnel in Rotterdam omdat je hier op een rijbaan hebt gereden wat niet mag stuur je boete dan nu in zodat wij hem kunnen aanvechten. Zoals je ziet worden er regelmatig nog onterechte boetes opgelegd op de Maastunnel in Rotterdam. Er zijn namelijk strikte eisen verbonden aan het opleggen van boetes door middel van camera’s. Een juridisch goed onderbouwd bezwaarschrift kan Boete.nu voor je indienen voor slechts 12,99. We hebben inmiddels vele boetes op de Maastunnel aangevochten en ook inmiddels de fouten ontdekt die daar worden gemaakt waardoor de boete niet in stand kan  blijven, deze kennis en ervaring met de situatie kunnen we vervolgens weer gebruiken in jouw zaak.

Bezwaar maken

Bekijk hier eerdere ervaringen en wat andere mensen van Boete.nu vinden.