Bezwaar tegen boete auto weggesleept

Is je auto weggesleept en heb je daarvoor een boete gekregen? Op deze pagina lees je hoe je hiertegen bezwaar kunt maken en aan welke eisen de gemeente zich moet houden. In veel gevallen blijkt namelijk dat een auto ten onrechte is afgesleept. Maar wanneer is de boete ongeldig? Lees verder!

boete stilstaan op trottoir
NOODZAKELIJK WEGSLEPEN AUTO

Boete.nu ontvangt regelmatig boetes waarbij een auto is weggesleept. Hiertegen kan bezwaar worden ingediend bij de gemeente. De gemeente heeft veel eisen waar zij aan moet voldoen voordat een auto terecht mag worden weggesleept. 

Eén belangrijk punt is bijvoorbeeld dat er sprake moet zijn van noodzaak. Is er geen noodzaak, mag de auto ook niet worden afgesleept. De kosten voor het afslepen mogen dan niet in rekening worden gebracht bij de eigenaar van de auto. 

In deze uitspraak heeft de Raad van State geoordeeld dat de gemeente in beginsel moet beoordelen per zaak of er wel sprake is van noodzakelijkheid. Een bezwaar tegen het wegslepen van de auto is hier zeker zinvol.

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
WEGSLEPEN AUTO

Er zijn ook situaties waarbij het voertuig op zich terecht is weggesleept, maar waarbij er bijzondere omstandigheden zijn.

Deze bijzondere omstandigheden leiden er toe dat de kosten voor het wegslepen in alle redelijkheid niet in rekening mogen worden gebracht op de eigenaar van de auto.

Denk hierbij aan een bezoek aan het ziekenhuis waarbij er geen parkeerplek bleek te zijn. Je komt terug op de parkeerplaats en je auto is weggesleept. 

De kosten voor het afslepen zijn dan niet redelijk.

PARDONTIJD

Bij het wegslepen van een auto door de gemeente moet er een zogenaamde pardontijd in acht worden genomen. Dit betekent dat de gemeente tien minuten moet wachten voordat ze daadwerkelijk mogen beginnen met wegslepen. 

De reden hiervoor is dat het ook kan zijn dat iemand aan het laden en lossen is (en dat valt niet onder het begrip parkeren). 

De Raad van State heeft dit ook bevestigd in deze uitspraak.

 

Kosten auto weggesleept

TESLA WEGGESLEEPT  OP INDUSTRIETERREIN OM 02.00 UUR

Midden in de nacht werd er in een Tesla weggesleept van een industrieterrein. De Tesla stond op een parkeerplek voor elektrische voertuigen op te laden. Op het moment dat de verbalisant langskwam, zou er geen laadkabel zichtbaar zijn geweest en is het voertuig direct afgesleept. 

Je kunt je afvragen wat de noodzaak is om een auto in het midden van de nacht weg te slepen van een industrieterrein met nog vijftien lege parkeerplekken waar je ook je auto kunt opladen. 

Reden om bezwaar aan te tekenen, dus!

WEGGESLEEPT EN OOK EEN BOETE VIA CJIB

Regelmatig komt het voor dat een auto wordt weggesleept en dat iemand ook nog een boete ontvangt van het CJIB. 

Aan de ene kant klinkt het logisch want je stond wellicht verkeerd geparkeerd. 

Echter in veel Beleidskaders van gemeenten is opgenomen dat als een auto wordt weggesleept dat ze dan geen afzonderlijke boete opleggen. 

Doen ze dit toch dan is dat in strijd met het eigen beleid en is de boete onterecht.