Boete gekregen voor door rood rijden?

Een boete voor door rood rijden is in veel gevallen onterecht. Je krijgt van het CJIB dan een boete met feitcode: R602 Niet stoppen voor rood licht: driekleurig verkeerslicht. 

Als de politie je door rood ziet rijden, moet de politie je stoppen. Dit gebeurt vaak niet. Een politieagent schrijft je kenteken op en zo krijg je de onterechte boete thuis. Hier worden regelmatig vergissingen/fouten in gemaakt. Op deze pagina leggen we je uit wanneer het zinvol is om hier bezwaar tegen te maken als je dit overkomt.

Ook kan het zijn dat je niet het rode licht daadwerkelijk genegeerd hebt maar over de lus bent gereden van de andere rijbaan bij het uitwijken.

rood licht boete
GESTOPT DOOR DE POLITIE VOOR DOOR RIJDEN (FEITCODE R602) ?

Als een agent ziet dat je door rood rijdt, moet hij of zij je staande houden. Dit is zo bepaald in de wet (artikel 5 WAHV). 

Als de agent dit niet doet, moet hiervoor een hele goede reden zijn, anders is de boete ongeldig. Op deze pagina lees je daar meer over.

Met de juiste juridische gronden/argumenten weten we door bezwaar te maken deze (dure) boetes onderuit te halen. 

FLITSPAAL

Je kunt ook een boete (feitcode R602) krijgen voor door rood rijden als je geflitst bent door een flitspaal. 

In dit geval moeten er twee foto’s zijn. Een foto vóór de stopstreep en een foto ná de stopstreep. We merken in de praktijk dat er niet altijd twee foto’s zijn en dan is de boete ongeldig. 

Het kan ook zijn dat je moest uitwijken naar een andere rijstrook (bijvoorbeeld voor linksaf) waar het licht wel op rood stond. Ook dan is de boete ongeldig.

RECHTSTREEKS ZICHT OP VERKEERSLICHT

Als een agent aan de overkant van de kruising staat en zelf groen licht heeft dan wordt er vaak de aanname gedaan dat de andere verkeerslichten wel op rood moeten staan.

Zonder dat de agent rechtstreeks zicht heeft op jouw verkeerslicht krijg je dan toch een boete. Deze boetes zijn onterecht omdat een agent zelf rechtstreeks zicht moet hebben op het verkeerslicht. Een boete mag namelijk niet gebaseerd worden op een aanname.

Als we het dossier opvragen dan zien we precies hoe de agent de gedraging heeft geconstateerd.

Was er geen rechtstreeks zich op het verkeerslicht dan kunnen we dit in het bezwaar goed onderbouwen en daarbij ook verwijzen naar jurisprudentie. De agent zou namelijk een technisch onderzoek moeten gaan doen over de werking van de verkeerslichten. Doet de agent dit wel dan kan de boete wel in stand blijven. Aan zo’n onderzoek liggen wel strikte eisen aan ten grondslag waardoor een juridische beoordeling wel van belang is.

Ben je door rood gereden omdat er een ambulance aan kwam dan is artikel 50 RVV van toepassing. Weggebruikers moeten namelijk bestuurders van een voorrangsvoertuig voor moeten laten gaan. 

STAAT HET STOPLICHT OP DE FOTO?

Als het stoplicht zelf niet op de foto te zien is, dan is de boete ook ongeldig. Omdat niet bewezen kan worden dat het rood licht uitstraalde op het moment dat je er onderdoor reed.

GESTOPT VOOR DE STOPSTREEP 

Op de foto is ook te zien of je daadwerkelijk voorbij het stoplicht bent gereden. Sta je op de foto voorbij de stopstreep maar nog wel voor de denkbeeldige lijn onder het stoplicht zelf? 

In dat geval is de boete ook onterecht. Er valt dan uit de foto niet af te leiden dat je het rode licht genegeerd hebt. In dat geval zou je een boete moeten krijgen voor het niet stoppen voor de stopstreep, die boete is bovendien ook goedkoper dan het rode licht negeren met feitcode R602.

HEB JE MOETEN UITWIJKEN VOOR EEN ANDER?

Wat we regelmatig zien, is dat iemand een boete krijgt voor feitcode R602 (door het rood rijden), maar feitelijk alleen even moest uitwijken voor een ander voertuig. Je komt dan over de detectielussen in het wegdek van een andere rijbaan waar het wél rood is.

Bijvoorbeeld: linksaf is rood en rechtdoor en rechtsaf is groen. Je moet even uitwijken voor iemand die rechts afslaat en komt daardoor over de detectielus heen voor linksaf. De flitspaal denkt dat je het rode licht negeert voor linksaf, terwijl je gewoon rechtdoor gaat. 

De juiste feitcode zou dan zijn R619, of in alle redelijkheid had de boete helemaal niet mogen worden opgelegd en is er sprake van overmacht. Ook in zo’n geval is het absoluut zinvol om bezwaar te maken.

Bezwaar maken

Meer feitjes over boetes lezen, klik hier.