Te hard rijden

In Nederland kun je je rijbewijs kwijtraken als je te hard rijdt, maar dit is afhankelijk van de ernst van de snelheidsovertreding en je verkeersgeschiedenis. 

De regels en sancties voor te hard rijden zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990.

rijbewijs kwijt

Invordering bij zeer hoge snelheidsovertreding

Als je meer dan 50 kilometer per uur te hard rijdt, kan de politie je rijbewijs direct invorderen. Dit geldt voor alle bestuurders, ongeacht hun rijervaring. Op een bromfiets geldt een invordering al bij 30 kilometer per uur te hard.

Herhaaldelijke snelheidsovertredingen

Als je binnen een bepaalde periode meerdere keren wordt betrapt op te hard rijden, kan dit leiden tot invordering van je rijbewijs. De exacte regels variëren, maar bij herhaaldelijke overtredingen kan het Openbaar Ministerie (OM) besluiten om je rijbewijs voor langere tijd in te vorderen.

Snelheidsoverschrijding bij beginnende bestuurders

Beginnende bestuurders (die nog geen 5 jaar hun rijbewijs hebben) kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze te hard rijden.

Te hard rijden, ook zonder invordering, voor beginnend bestuurders kan niet alleen leiden tot het kwijtraken van je rijbewijs, maar ook tot hoge boetes, strafpunten op je rijbewijs en eventueel een verplichte verkeerscursus. Bij twee strafpunten zal het CBR jouw rijbewijs namelijk ongeldig verklaren.

Ben jij je rijbewijs kwijt door te hard rijden?

Als je betrapt wordt op een zeer hoge snelheidsovertreding (meer dan 50 km/u)of als je herhaaldelijk te hard rijdt, kan de politie je rijbewijs direct invorderen. Dit betekent dat je je rijbewijs wordt opgestuurd naar de officier van justitie. Deze zal beoordelen hoe lang je niet mag rijden.

Naast het invorderen van je rijbewijs, ontvang je ook een strafbeschikking voor de snelheidsovertreding. Als het niet de eerste keer is of een erg forse overtreding dan krijg je geen strafbeschikking maar wordt je direct gedagvaard voor de kantonrechter. Let op, als je rijbewijs is ingevorderd krijg je geen gewone Mulder boete maar een Strafbeschikking. Betaal je deze dan erken je schuld en krijg je ook een strafblad.

Nadat je rijbewijs is ingevorderd, wordt het geschorst voor een bepaalde periode. De duur van de schorsing kan variëren, afhankelijk van de ernst van de snelheidsovertreding en eventuele eerdere overtredingen. Tijdens de schorsingsperiode mag je geen motorrijtuigen besturen.

 

Bezwaar indienen tegen een rijbewijs invordering?

Er zijn verschillende redenen waarom je bezwaar zou willen maken tegen de invordering van jouw rijbewijs als je te hard hebt gereden:

Onterechte invordering

Je kunt bezwaar maken als je van mening bent dat de invordering van je rijbewijs onterecht is. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je de invordering van jouw rijbewijs als onterecht beschouwt.

Je kunt van mening zijn dat de snelheidsmeting onjuist was en dat je niet te hard hebt gereden. Dit kan het geval zijn als je vermoedt dat het meetapparaat defect was of onjuist is gebruikt.

Regelmatig komt het ook voor dat de politie meerdere voertuigen tegelijkertijd meet. Dit is echter niet mogelijk, de politie kan maar 1 voertuig tegelijkertijd meten. Ben je je rijbewijs kwijtgeraakt samen met iemand anders of terwijl de politie een meting heeft uitgevoerd op twee voertuigen dan is de kans groot dat deze meting ongeldig is.

Onjuiste procedure

Bij het innemen van een rijbewijs na te hard rijden moeten bepaalde protocollen en procedures gevolgd worden. Als de politie deze protocollen niet correct heeft opgevolgd, kan dit leiden tot een onjuiste procedure.

Verzachtende omstandigheden

Verzachtende omstandigheden zijn factoren of situaties die, ondanks een snelheidsovertreding, kunnen worden aangevoerd om de ernst van de overtreding te verminderen of een mildere behandeling te rechtvaardigen. Hoewel je rijbewijs wel wordt ingenomen, kunnen verzachtende omstandigheden wel een rol spelen bij het beoordelen van de zaak.

Bijvoorbeeld als je kunt aantonen dat je in een noodsituatie verkeerde, waarbij snel handelen en rijden noodzakelijk was om ernstig gevaar te voorkomen, kan dit als verzachtende omstandigheid worden beschouwd. Dit moet worden aangevoerd in een verzoekschrift aan de officier en/of in een klaagschrift gericht aan de rechtbank.

Aanvechten van de duur

Als je van mening bent dat de duur van de invordering buitensporig is in verhouding tot de aard van de snelheidsovertreding, kun je een verzoekschrift indienen bij de officier van justitie en tegelijkertijd een klaagschrift indienen bij de rechtbank om een kortere schorsingsperiode te verkrijgen.

Het kan bijvoorbeeld als onevenredig worden beschouwd als de periode van invordering aanzienlijk langer is dan gebruikelijk voor vergelijkbare overtredingen.

Afhankelijkheid van rijbewijs

Afhankelijkheid van je rijbewijs kan een goede reden zijn om bezwaar in te dienen tegen de invordering van je rijbewijs bij te hard rijden in situaties waarin het verlies van je rijbewijs aanzienlijke gevolgen heeft voor je dagelijks leven en verantwoordelijkheden.

Bijvoorbeeld als je voor je werk afhankelijk bent van je auto om op tijd op je werk te komen of om je werkzaamheden uit te voeren, kan het verlies van je rijbewijs leiden tot verzuim, inkomensverlies of zelfs het verlies van je baan.

Elk verzoekschrift en klaagschrift wordt individueel beoordeeld, en de uitkomst is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de zaak en de geldende verkeerswetgeving. Als je een verzoek en/of klaagschrift wilt indienen, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen om je zaak goed te onderbouwen en je belangen te behartigen.

Rijbewijs terug na te hard rijden?

Boete.nu kan je helpen bij het terugkrijgen van je rijbewijs nadat deze is ingenomen na te hard rijden door een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank.

Het indienen van een klaagschrift om een ingevorderd rijbewijs terug te krijgen is een ingewikkeld proces dat nauwgezetheid en kennis van de wet vereist. Hoewel het verleidelijk kan zijn om direct zelf in de pen te klimmen, zijn er belangrijke redenen waarom juridische hulp inschakelen van essentieel belang is.

Specialisatie

Ten eerste zijn er gespecialiseerde juristen op dit specifieke gebied. Onze jurist van Boete.nu gaat dagelijks om met dergelijke zaken en is vertrouwd met de wetgeving en jurisprudentie omtrent rijbewijzen. We kennen de valkuilen, technische vereisten en de nuances die essentieel zijn voor een succesvolle zaak.

Kwaliteit

Ten tweede is de kwaliteit en structuur van het klaagschrift cruciaal. Onze gespecialiseerde jurist weet precies welke argumenten, bewijsstukken en details belangrijk zijn om te vermelden. Hierdoor wordt de kans op een positieve uitslag significant verhoogd. Fouten in het klaagschrift kunnen leiden tot afwijzing, waardoor je waardevolle tijd en middelen verspilt.

Ook kunnen we anticiperen op mogelijke tegenargumenten van de tegenpartij en hier adequaat op reageren. Veelal pareren we tegenargumenten vooraf waardoor we geen onnodige tijd verspillen voor jou en jij je rijbewijs zo snel mogelijk weer in je bezit hebt.

Ontzorgd

Tot slot biedt het inschakelen van juridische hulp niet alleen professionele expertise, maar ook gemoedsrust. Wetende dat een expert je zaak behandelt, kun jij je concentreren op andere belangrijke aspecten van je leven, terwijl je vertrouwt op onze expertise om jouw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen.

Samenvattend, het indienen van een klaagschrift is geen simpele taak. Door juridische hulp in te schakelen, maximaliseer je je kansen op een gunstige uitkomst en zorg je ervoor dat het proces efficiënt en correct wordt afgehandeld.

 

Ben je je rijbewijs kwijt door te hard rijden en overweeg je juridische hulp in te schakelen? Neem dan direct contact met ons voor meer informatie en om te bespreken hoe wij je kunnen bijstaan in jouw specifieke situatie.

Contactformulier

Door onderstaand contactformulier in te vullen zorgen we er voor dat jouw vraag direct bij onze jurist terecht komt zodat je zo snel mogelijk geholpen wordt. We beseffen maar al te goed dat er spoed is bij een zaak al deze. Daarom nemen we binnen een half uur na het invullen van het formulier contact met je op.