Het zaakoverzicht 

In het kader van het bezwaarschrift tegen jouw boete hebben we het dossier opgevraagd bij de officier van justitie. Op deze pagina leggen we je uit wat je zelf kunt controleren of kunt nalezen in het zaakoverzicht.

Wij waren er niet bij toen je de boete kreeg, vandaar dat het goed is dat wij er vanuit een juridisch oogpunt naar kijken en jij wellicht zelf ook een waardevolle toelichting kan geven op hoe het gegaan is. 

dossier boete opvragen

Wat zit er in een dossier van je boete? 

Afhankelijk van het soort boete zul je verschillende documenten aantreffen in het dossier. 

Bij het opvragen zit er altijd een zogenaamd zaakoverzicht in het dossier. Dit zijn 5 pagina’s met informatie over jouw boete. Gaat het om een boete die is vastgesteld door een camera dan zit er (als het goed is) ook nog een foto in het dossier.

Wat kun je met het zaakoverzicht?

Pagina 1 en 2 van het zaakoverzicht zijn belangrijk om te bekijken. Pagina 1 begint met de gegevens van degene die de boete gekregen heeft (naam, adres, woonplaats). Hierna gaat het verder met de feitgegevens, deze zijn belangrijk om te controleren. 

Feitgegevens

Even verder tref je de zogenaamde “feitgegevens” aan. Daar staat de feitcode,  de categorie weggebruiker, de pleegdatum en het tijdstip. Deze gegevens zijn interessant om te controleren. Is wel de juiste feitcode gebruikt? En klopt de categorie weggebruiker wel (auto/motor/bromfiets/fiets/voetganger)?
We zien namelijk regelmatig dat er iets fout gaat bij de gebruikte feitcode, maar ook als die wel klopt zien we dat de verkeerde categorie weggebruiker wordt gebruikt door de politie.

Of de feitcode wel klopt is vaak lastig zelf vast te stellen dus dat is iets waar wij sowieso goed naar kijken voor jou.

Referentiegegevens

Verder zie je op pagina 1 “referentiegegevens” daar is terug te lezen wie de boete heeft opgelegd. Je ziet daar namelijk het verbalisantnummer. Ook zie je welke instantie de boete heeft opgelegd. Dit kan de gemeente zijn, de politie of “Adm. verwerking flitsgegevens CJIB” In dat laatste geval weet je dat je geflitst bent door een flitspaal en dat het niet een agent is geweest die het zelf heeft gezien. 

We gaan verder op pagina 2 met de Toelichtingen.

Toelichtingen

Onder dit kopje kun je in meer detail lezen wat er precies is gezien door de politie. Bij een flitspaal kun je hier teruglezen welke type flitspaal het is geweest, wat jouw gemeten snelheid is en hoeveel correctie er is toegepast. De naam van de verbalisant lees je ook terug onder dit kopje.

Ben je staande gehouden dan staat ook jouw eigen verklaring onderaan op deze pagina. Ben je niet staande gehouden dan wordt er hier uitgelegd waarom dat dat niet is gebeurd.

Achteraan het dossier tref je foto’s aan als die er zijn. Zou de foto er wel moeten zijn maar is die er niet dan is de boete ongeldig. Als er een foto is, kijk dan even goed of dit ook wel echt jouw auto is. Het komt heel soms wel eens voor dat er nog iemand in Nederland met jouw kenteken op zijn auto aan het rijden is óf er is een letter of cijfer verkeerd uitgelezen door de computer van de politie. Zo wordt een R nog wel eens aangezien voor een P en andersom.

Ik ben niet staande gehouden, en nu?

Er kunnen twee redenen voor zijn dat je een boete krijgt en niet bent gestopt door de politie.

  1. Je bent geflitst door een camera.
  2. De politie heeft het zelf gezien maar je niet gestopt.

In het 1e geval kon de politie je ook niet stoppen omdat het een camera is die het heeft gezien.

In het 2e geval moet er worden nagegaan of je terecht niet bent gestopt. Meestal is dit niet het geval en had je wel gestopt moeten worden door de politie. Meer informatie over staande houden tref je aan op deze pagina.

dossier boete opvragen

De feitcode in het dossier controleren

We geven even een voorbeeld voor een onjuiste feitcode. Iemand heeft ‘s nachts zonder aanleiding veel zijn toeter gebruikt en de politie schrijft op “onnodig geluid produceren door veelvuldig te claxonneren”.

Deze persoon krijgt een boete met feitcode R522 en die kost €249,-. De toeter gebruiken is een signaal geven net als knipperen met groot licht. De juiste feitcode moet zijn R419, “signalen geven in een ander geval of op andere manier dan mag.” Deze boete kost €149,-.

Het controleren van de boete levert in dit geval een besparing op van 100 euro. Al deze verschillende feitcodes kennen en de eisen die daaraan gesteld worden is niet eenvoudig, wij controleren dat voor je net als de rest van het dossier.

De categorie weggebruiker controleren

Bij het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat (feitcode R545) is het boete bedrag afhankelijk van de categorie weggebruiker. In een auto kost dat €349,- op een snorfiets of bromfiets kost het €170,- en op de fiets kost dat €149,-.

We hebben al de nodige zaken gezien waarbij een fietser een boete kreeg van €349,- omdat er een verkeerde categorie weggebruiker werd genoteerd. Waarschijnlijk uit automatisme door de politie. Er zijn nog talloze andere boetes waarbij de verkeerde feitcode gebruikt kan worden. Andere veelgemaakte fouten lees je hier.

Conclusie

Wij controleren sowieso jouw gehele dossier op fouten. We sturen je het dossier toe als een extra service zodat je er zelf ook naar kunt kijken omdat twee mensen altijd meer zien dan één. Zie je iets in het dossier wat je graag nog aan ons wilt laten weten? Reageer dan op onze e-mail waarmee we je het dossier hebben toegezonden dan kunnen we jouw toelichting het snelst in jouw dossier verwerken. 

bezwaar Advies binnen één dag
bezwaar maken +2500 mensen gingen je voor
Boete aanvechten Hoog slagingspercentage