Griftdijk boete ongeldig

De gemeente Nijmegen legt op een oneigenlijke manier boetes op. Met cameratoezicht controleert de gemeente of iemand met zijn auto over de Griftdijk rijdt waar een geslotenverklaring geldt. Lees hieronder waarom de Griftdijk boete Nijmegen ongeldig is.
Op deze manier boetes uitschrijven scheelt de gemeente een hoop tijd en geld. Er hoeft geen fysieke handhaver meer op straat te staan om mensen te bekeuren. Alle kentekens worden nu automatisch gescand en deze bestuurders krijgen direct een boete thuis.

Griftdijk

4500x boete op de griftdijk per maand

Boete.nu ontvangt dagelijks boetes die mensen hebben gekregen omdat ze over de Griftdijk hebben gereden. Dit is voor feitcode R559: handelen ism een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen: bord C12. Niet geheel onlogisch want de bebording is niet al te duidelijk op deze plekken en niet conform het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW). Er staat te veel tekst op het bord om tot tijdens het rijden volledig te kunnen lezen. De situatie ter plaatse is erg onduidelijk, mede hierom worden er ook enorm veel boetes uitgeschreven op deze plek. Het gaat om 4500 boetes per maand. Je kunt je dan afvragen of iedereen bewust hier een fout maakt of dat de verkeerssituatie onduidelijk is. Je mag hier volgens de gemeente niet rijden tussen 7:00u en 9:00u en ook niet tussen 16:00u en 18:00u.

Eerder gewonnen zaken

Op 3 augustus 2023 publiceerde de hoogste rechtelijke instantie, het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, een uitspraak van Boete.nu waarbij het Hof ons gelijk geeft dat de boetes op de Griftdijk onterecht zijn. De uitspraak zelf is van 3 juli 2023 en heeft kenmerk ECLI:NL:GHARL:2023:5552. 

Controle bebording

Omdat op de Griftdijk het bord niet op de foto van de overtreding staat moet de gemeente iedere maand de bebording controleren.

Dit doet de gemeente (als het goed is) iedere maand in een schouwrapport. Een ambtenaar moet dan alle borden controleren die toegang geven tot de Griftdijk en onder ambtseed verklaren dat ze juist geplaatst zijn. Er dient voor een rechtsgeldige boete een schouwrapport te zijn van een maand voor de overtreding en een maand erna. Ontbreekt een rapport dan is de boete ongeldig.

Italiëstraat

Op enig moment is de nieuwbouwwijk Koudenhoek aangesloten op de Griftdijk, via de Italiëstraat kwam je dan op de Griftdijk terecht.

De gemeente was alleen vergeten om op die plek ook een bord te zetten dat je de Griftdijk niet op mag tussen bepaalde tijdstippen. Dit zorgde vervolgens voor een enorme bonnenregen op de Griftdijk omdat veel mensen via de Italiëstraat reden.

Dit is niet de eerste keer dat er door werkzaamheden borden ontbreken en het de moeite waard is je boete te (laten) controleren.

Waarschuwing voor boete griftdijk

Voordat je een boete krijgt moet de gemeente eerst een waarschuwing sturen.

Kom je hier voor het eerst en krijg je direct een boete dan zou dit ook een onterechte boete zijn.

Desondanks merken we dat het Openbaar Ministerie waar je bezwaar moet maken deze boetes toch gewoon blijft afwijzen en je door moet naar de kantonrechter voor je gelijk te halen zoals wij gedaan hebben bij het Hof.

Geen zin in een lang proces? Stuur je zaak in naar ons dan regelen wij dit voor je. We hebben eerder met dit bijltje gehakt en met succes.

 

Onvoldoende of verwarrende bewegwijzering

Een boete voor een geslotenverklaring kan onterecht zijn wanneer er sprake is van onvoldoende of verwarrende bewegwijzering. Bewegwijzering speelt een cruciale rol bij het informeren van bestuurders over verkeersregels en -beperkingen. Als de bewegwijzering onvoldoende of verwarrend is, kan dit leiden tot misinterpretatie van de verkeerssituatie en het per ongeluk negeren van een geslotenverklaring. Hier zijn enkele situaties waarin een boete onterecht kan zijn vanwege onvoldoende of verwarrende bewegwijzering:

raamtijd 5 minuten

Je mag tussen bepaalde tijdstippen wél over de Griftdijk rijden. Ze noemen dat raamtijden. Kort gezegd mag je tussen 7:00u en 9:00u en tussen 16:00 en 18:00u niet over de Griftdijk rijden.

Om discussie te voorkomen over het exacte tijdstip mogen er geen boetes worden opgelegd 5 minuten voor en 5 minuten na het ingaan van die tijdstippen. Krijg je dus een boete tussen 7:00u en 7:05u, tussen 8:55u en 09:00u, tussen 16:00 en 16:05u of 17:55u en 18:00u dan is die boete onterecht.

Dit heeft ermee te maken dat de gemeente met camera’s handhaaft.

Werkzaamheden

Regelmatig zijn er werkzaamheden in en rondom de Griftdijk. Tijdens deze periode staan er veel omleidingsborden, vrachtwagens en hekken. Hierdoor zijn de reguliere borden niet meer vanzelfsprekend zichtbaar en ontstaat er weer een situatie waarbij de eerder genoemde schouwrapporten ook geen uitkomst meer bieden omdat die niet representatief zijn voor die specifieke dag. Dit geldt tijdens werkzaamheden en evenementen.

De gemeente moet daarom minimaal de bebording maandelijks controleren.

Meerdere boetes

Het is ook niet toegestaan om meerdere boetes op te leggen in korte tijd op de Griftdijk. Afhankelijk van de datum dat je hier hebt gereden volgt dit uit het Beleidskader digitale handhaving geslotenverklaringen en voetgangersgebieden van toepassing of voor de meest recente overtredingen is nu het Beoordelingskader Parket CVOM voor digitale handhaving bij geslotenverklaringen en voetgangersgebieden van toepassing.

Heb je meerdere boetes ontvangen binnen 24u of zonder waarschuwing dan zijn deze ook onterecht.

boete fuik op de griftdijk

Door veranderende bebording door evenementen of werkzaamheden kan er opnieuw sprake zijn van een fuik waardoor je geen andere mogelijkheid hebt dan de geslotenverklaring op de Griftdijk in te rijden. Volgens het eerder genoemde Beleidskader en Beoordelingskader is dit niet toegestaan.

Aanhangwagens

Rijd je door een geslotenverklaring met een aanhangwagen achter je voertuig en heeft deze aanhangwagen een eigen kenteken? 

In dat geval moet de boete worden opgelegd aan het trekkende voertuig en niet op het kenteken van de aanhangwagen.

Verkeerd geregistreerde kentekens

Het kan voorkomen dat de kentekens van voertuigen verkeerd worden geregistreerd door de geautomatiseerde systemen die verkeersovertredingen detecteren. Dit kan leiden tot een verkeerde identificatie van het voertuig dat de geslotenverklaring heeft genegeerd. 

Als een bestuurder kan aantonen dat het geregistreerd kenteken niet overeenkomt met zijn of haar voertuig, kan een boete als onterecht worden beschouwd. Een veel gekend probleem is dat een computer vaak een R en een P door elkaar haalt.

Bezwaar maken boete Griftdijk

Heb je zelf ook een boete ontvangen op de Griftdijk omdat je hier tussen 7:00u en 9:00u in bent gereden of tussen 16:00u en 18:00u stuur je boete dan nu in zodat wij hem kunnen aanvechten. Zoals je ziet worden er regelmatig nog onterechte boetes opgelegd op de Griftdijk in Nijmegen. Er zijn namelijk strikte eisen verbonden aan het opleggen van boetes door middel van camera’s. Een juridisch goed onderbouwd bezwaarschrift kan Boete.nu voor je indienen voor slechts €12,99. We hebben inmiddels vele boetes op de Griftdijk aangevochten en ook gewonnen, deze kennis en ervaring met de situatie kunnen we vervolgens weer gebruiken in jouw zaak.

Bezwaar maken

Bekijk hier eerdere ervaringen en wat andere mensen van Boete.nu vinden.