2 september 2021

Dossier boete opvragen

Dossier boete opvragen 

Het opvragen van je dossier horende bij een boete is erg belangrijk. Waarom? Omdat pas hierin duidelijk wordt wat de politie precies gezien heeft. Je krijgt namelijk het proces-verbaal en eventuele foto’s. Deze informatie is belangrijk voor het schrijven van een goed bezwaarschrift omdat je dan kunt zien of er fouten gemaakt zijn en of het dossier compleet is.

dossier boete opvragen

Wat zit er in een dossier van je boete? 

Afhankelijk van het soort boete zul je verschillende documenten aantreffen in een dossier. 

Bij het opvragen zit er altijd een zogenaamd zaakoverzicht in het dossier. Dit zijn 5 pagina’s met informatie over jouw boete. Gaat het om een boete die is vastgesteld door een camera dan zit er ook nog een foto in het dossier.

 

Wat kun je met het zaakoverzicht?

Pagina 1 en 2 van het zaakoverzicht zijn belangrijk om te bekijken. Pagina 1 begint met de gegevens van degene die de boete gekregen heeft (naam, adres, woonplaats). Hierna gaat het verder met de feitgegevens, deze zijn belangrijk om te controleren.

Feitgegevens

Even verder tref je de zogenaamde “feitgegevens” aan. Daar staat de feitcode,  de categorie weggebruiker, de pleegdatum en het tijdstip. Deze gegevens zijn interessant om te controleren. Is wel de juiste feitcode gebruikt? En klopt de categorie weggebruiker wel?
We zien namelijk regelmatig dat er iets fout gaat bij de gebruikte feitcode, maar ook als die wel klopt zien we dat de verkeerde categorie weggebruiker wordt gebruikt door de politie.

Referentiegegevens

Verder zie je op pagina 1 “referentiegegevens” daar is terug te lezen wie de boete heeft opgelegd. Je ziet daar namelijk het verbalisantnummer. Ook zie je welke instantie de boete heeft opgelegd, dit kan de gemeente zijn, de politie of “Adm. verwerking flitsgegevens CJIB” In dat laatste geval weet je dat je geflitst bent door een flitspaal en dat het niet een agent is geweest die het zelf heeft gezien. 

We gaan verder op pagina 2 met de Toelichtingen.

Toelichtingen

Onder dit kopje kun je in meer detail lezen wat er precies is gezien door de politie. Bij een flitspaal kun je hier teruglezen welke type flitspaal het is geweest, wat jouw gemeten snelheid is en hoeveel correctie er is toegepast. Ook de rijrichting wordt als het goed is vermeld. De naam van de verbalisant lees je ook terug onder dit kopje.

Ben je staande gehouden dan staat ook jouw eigen verklaring onderaan op deze pagina. Ben je niet staande gehouden dan wordt er hier uitgelegd waarom dat dat niet is gebeurd.

Achteraan het dossier tref je foto’s aan als die er zijn. Zou de foto er moeten zijn maar is die er niet dan is de boete ongeldig. Zie deze uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hierover van 8 mei 2020. Is er wel een foto (bijvoorbeeld bij een milieuzone) maar geen waarschuwingsbord (zogenaamd vooraankondigingsbord) dan is de boete ook ongeldig. Zie deze uitspraak van het Gerechtshof van 17 mei 2021.

Hoe kun je het dossier bij jouw boete opvragen?

Je kunt jouw dossier opvragen bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Dit is namelijk de instantie die ook het bezwaar behandeld. Alleen als je het dossier hier opvraagt krijg je ook alles dat je nodig hebt. Vraag daarom geen stukken op bij de gemeente, politie of CJIB. De CVOM behoort het volledige dossier te hebben. Dit is tevens het dossier op basis waarvan de officier een bezwaarschrift beoordeeld.

Op grond van artikel 7:18 Awb (Algemene wet bestuursrecht) krijg je je dossier. Je vraagt dan letterlijk het volgende: “Ik verzoek u op grond van artikel 7:18 Awb mij het volledige dossier toe te sturen.”

Vervolgens krijg je het dossier toegezonden voordat er een beslissing wordt genomen op het bezwaarschrift. Krijg je dit tegelijk met de beslissing dan is die beslissing genomen in strijd met artikel 7:18 Awb en levert dat een gewonnen zaak ook bij de kantonrechter. De beslissing van de officier klopt dan niet, de kantonrechter gaat dan wel inhoudelijk alsnog naar de zaak kijken, dit zijn twee losse dingen.

Ik ben niet staande gehouden, en nu?

Er kunnen twee redenen voor zijn dat je een boete krijgt en niet bent gestopt door de politie.

  1. Je bent geflitst door een camera.
  2. De politie heeft het zelf gezien maar je niet gestopt.

In het 1e geval kon de politie je ook niet stoppen omdat het een camera is die het heeft gezien.

In het 2e geval moet er worden nagegaan of je terecht niet bent gestopt. Meestal is dit niet het geval en had je wel gestopt moeten worden door de politie. Meer informatie over staande houden tref je aan op deze pagina.

dossier boete opvragen

De feitcode in het dossier controleren

We geven even een voorbeeld voor een onjuiste feitcode. Iemand heeft ‘s nachts zonder aanleiding veel zijn toeter gebruikt en de politie schrijft op “onnodig geluid produceren door veelvuldig te claxonneren”.

Deze persoon krijgt een boete met feitcode R522 en die kost €249,-. De toeter gebruiken is een signaal geven net als knipperen met groot licht. De juiste feitcode moet zijn R419, “signalen geven in een ander geval of op andere manier dan mag.” Deze boete kost €149,-.

Het controleren van de boete levert in dit geval een besparing op van 100 euro.

Bij het door rood rijden krijg je feitcode R602 maar wat we vaak zien is dat iemand even moest uitwijken terwijl ze wel degelijk door groen rijden. Maar door het uitwijken is iemand dan over een andere baan gereden waar het licht op rood stond. Ten onrechte krijg je dan toch een hoge boete voor het negeren van het rode licht.

De categorie weggebruiker controleren

Bij het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat (feitcode R545) is het boete bedrag afhankelijk van de categorie weggebruiker. In een auto kost dat €349,- op een snorfiets of bromfiets kost het €170,- en op de fiets kost dat €149,-. 

We hebben al de nodige zaken gezien waarbij een fietser een boete kreeg van €349,- omdat er een verkeerde categorie weggebruiker werd genoteerd. Waarschijnlijk uit automatisme door de politie. Er zijn nog talloze andere boetes waarbij de verkeerde feitcode gebruikt kan worden.

Conclusie

We kunnen concluderen dat het altijd zinvol is om je dossier op te vragen. Het doel van deze pagina is om je aan te moedigen zeker het dossier op te vragen en te controleren. Het is het echt waard! Juist door dit te doen winnen wij 1 op de 3 zaken omdat we fouten ontdekken. Eerlijkheidshalve moeten we er ook bij zeggen dat het ook de nodige ervaring en kennis kost om alle fouten te vinden. Meer lezen over veelgemaakte fouten bij boetes, klik hier.

Voor slechts €12,99 verzorgen wij het gehele proces van aanvechten voor jou. Van bezwaar tot aan hoger beroep toe. Meer weten over onze werkwijze, klik dan hier. Kortom: wij het gedoe, jij het gemak.

bezwaar Advies binnen één dag
bezwaar maken +2500 mensen gingen je voor
Boete aanvechten Hoog slagingspercentage