Dossier boete opvragen

Het opvragen van je dossier horende bij een boete is erg belangrijk. Waarom? Omdat pas hierin duidelijk wordt wat de politie precies gezien heeft. Je krijgt namelijk het proces-verbaal en eventuele foto’s. Deze informatie is belangrijk voor het schrijven van een goed bezwaarschrift, omdat je dan kunt zien of er fouten gemaakt zijn en of het dossier compleet is.

dossier boete opvragen

Wat zit er in het dossier van je boete? 

Afhankelijk van het soort boete tref je verschillende documenten aan in een dossier. Bij het opvragen van een boete dossier zit er altijd een zogenaamd zaakoverzicht bij. Dit zijn vijf pagina’s met informatie over jouw boete. Gaat het om een boete die is vastgesteld door een camera, dan zit er ook nog een foto in het dossier.

Wat kun je met het zaakoverzicht?

Pagina 1 en 2 van het zaakoverzicht zijn belangrijk om te bekijken. Pagina 1 begint met de gegevens van degene die de boete gekregen heeft (naam, adres, woonplaats). Hierna gaat het verder met de feitgegevens, deze zijn belangrijk om te controleren.

FEITGEGEVENS

Bij de “feitgegevens” staat de feitcode, de categorie weggebruiker, de pleegdatum en het tijdstip. Deze gegevens zijn interessant om te controleren. Is wel de juiste feitcode gebruikt? Klopt de categorie weggebruiker wel? Regelmatig zien we dat er iets fout gaat bij de gebruikte feitcode en zelfs wanneer die wel klopt, zien we vaak dat de verkeerde categorie weggebruiker wordt gebruikt door de politie.

REFERENTIEGEGEVENS

Op pagina 1 vind je eveneens de “referentiegegevens”. Daar is terug te lezen wie de boete heeft opgelegd: het verbalisantnummer. Ook zie je welke instantie de boete heeft opgelegd, dit kan de gemeente zijn, de politie of ‘adm. verwerking flitsgegevens CJIB’. In dat laatste geval weet je dat je geflitst bent door een flitspaal en dat het niet een agent is geweest die het zelf heeft gezien. 

Pagina 2, Toelichtingen

Onder dit kopje kun je meer in detail lezen wat er precies is gezien door de politie. Bij een flitspaal kun je hier teruglezen welke type flitspaal het is geweest, wat jouw gemeten snelheid is en hoeveel correctie er is toegepast. 

Ook de rijrichting wordt als het goed is vermeld. De naam van de verbalisant lees je eveneens terug onder dit kopje.

Ben je staande gehouden, dan staat ook jouw eigen verklaring onderaan op deze pagina. Ben je niet staande gehouden, wordt er hier uitgelegd waarom dat dat niet is gebeurd.

Op de laatste pagina’s van het dossier tref je, als die er zijn, foto’s aan. Zou de foto er moeten zijn maar is die er niet, is de boete ongeldig. Zie deze uitspraak hierover van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 8 mei 2020. 

Is er wel een foto (bijvoorbeeld bij een milieuzone) maar geen waarschuwingsbord (zogenaamd vooraankondigingsbord), is de boete ook ongeldig. Zie deze uitspraak van het Gerechtshof van 17 mei 2021.

 

HOE KUN JE HET DOSSIER VAN JOUW BOETE OPVRAGEN?

Je kunt het dossier van jouw boete opvragen bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Dit is de instantie die ook het bezwaar behandelt. Alleen als je het dossier hier opvraagt, krijg je alles dat je nodig hebt. Vraag daarom geen stukken op bij de gemeente, politie of CJIB. De CVOM behoort het volledige dossier te hebben. Dit is tevens het dossier op basis waarvan de officier een bezwaarschrift beoordeelt.

Op grond van artikel 7:18 Awb (Algemene wet bestuursrecht) krijg je je dossier. Je vraagt dan letterlijk het volgende: “Ik verzoek u op grond van artikel 7:18 Awb mij het volledige dossier toe te sturen.”

Vervolgens krijg je het dossier toegezonden voordat er een beslissing wordt genomen op het bezwaarschrift. Krijg je dit tegelijk met de beslissing, is die beslissing genomen in strijd met artikel 7:18 Awb en levert dat een gewonnen zaak op bij de kantonrechter. De beslissing van de officier klopt dan niet. 

De kantonrechter gaat dan wel inhoudelijk alsnog naar de zaak kijken, dit zijn twee losse dingen.

Strafbeschikking

Let op, heb je een strafbeschikking gekregen dan is deze pagina niet op jou van toepassing. Deze pagina ziet namelijk op het opvragen en controleren van je dossier bij een Mulder boete (reguliere verkeersboete, herkenbaar aan een dikgedrukte M rechtsboven in de hoek). Een strafbeschikking herken je aan een dikgedrukte O rechtsboven in de hoek en het feit dat het boetebedrag vaak relatief hoog is. Heb je een strafbeschikking dan tref je meer informatie hierover aan via de knop hieronder.

Eerst dossier opvragen, daarna bezwaar?

Regelmatig krijgen we de vraag of het mogelijk is om alleen het dossier op te vragen en dat er daarna bezwaar kan worden gemaakt na ontvangst van het dossier. Dit is niet mogelijk, als je geen bezwaar maakt dan heeft het OM ook nog geen dossier van jouw zaak. Bovendien is de termijn om bezwaar te maken maar 6 weken vanaf dat je de boete ontvangt.

De juiste weg is dus om bezwaar te maken (eventueel zonder bezwaargronden) en dan vraag je in het bezwaarschrift om je volledige dossier op grond van artikel 7:18 Awb.

IK BEN NIET STAANDE GEHOUDEN, EN NU?

Er kunnen twee redenen zijn dat je een boete krijgt en niet bent gestopt door de politie.

  1. Je bent geflitst door een camera.
  2. De politie heeft het zelf gezien maar je niet gestopt.

In het eerste geval kon de politie je ook niet stoppen, omdat het een camera is die het heeft gezien.

In het tweede geval moet er worden nagegaan of je terecht niet bent staande gehouden. 

Meestal is dit niet het geval en had je wel gestopt moeten worden door de politie. 

Meer informatie over staande houden tref je aan op deze pagina.

WAAROM JE ALTIJD DE FEITCODE IN JE DOSSIER MOET CONTROLEREN

Een voorbeeld van een onjuiste feitcode: iemand heeft ‘s nachts zonder aanleiding meermaals zijn of haar toeter gebruikt en de politie schrijft op ‘onnodig geluid produceren door veelvuldig te claxonneren’.

Deze persoon krijgt een boete met feitcode R522 en die kost 289 euro. De toeter gebruiken is een signaal geven, net als knipperen met groot licht. De juiste feitcode moet zijn R419, ‘signalen geven in een ander geval of op andere manier dan mag’. Deze boete kost 159 euro.

Het controleren van de boete levert in dit geval dus een besparing op van 120 euro! 

Bij door rood rijden krijg je feitcode R602, maar wat we vaak zien, is dat iemand even moest uitwijken terwijl er wel degelijk door groen werd gereden. Door het uitwijken is iemand dan over een andere baan gereden, waar het licht wél op rood stond. Ten onrechte krijg je dan toch een hoge boete voor het negeren van het rode licht.

WAAROM JE ALTIJD DE CATEGORIE WEGGEBRUIKER MOET CONTROLEREN

Bij het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat (feitcode R545) is het boetebedrag afhankelijk van de categorie weggebruiker. 

In een auto kost dat 389 euro, op een snor- of bromfiets 269 euro en op de fiets 159 euro.

We hebben al verschillende zaken gezien waarbij een fietser een boete kreeg van 389 euro omdat er een verkeerde categorie weggebruiker werd genoteerd. Waarschijnlijk uit automatisme door de politie. 

Zo zijn er nog talloze andere boetes waarbij de verkeerde feitcode gebruikt kan worden. Hier kom je alleen maar achter door het opvragen van het dossier van je boete.

dossier boete opvragen

Wij het gedoe, jij het gemak!

We kunnen concluderen dat het altijd zinvol is om je dossier op te vragen. Het doel van deze pagina is dan ook om je aan te moedigen zodat je zeker het dossier van je boete gaat opvragen en controleren. Het is het echt waard! Juist door dit te doen, winnen wij 1 op de 3 zaken omdat we fouten ontdekken. Eerlijkheidshalve moeten we er ook bij zeggen dat het ook de nodige ervaring en kennis kost om alle fouten te vinden. Meer lezen over veelgemaakte fouten bij boetes.

Voor slechts 12,99 verzorgen wij het gehele proces van aanvechten voor je. Van bezwaar tot aan hoger beroep toe. Meer weten over onze werkwijze, klik dan hier. Wij het gedoe, jij het gemak!