Voorbeeld bezwaar verkeersboete en Mulder boete

Als je geconfronteerd wordt met een verkeersboete en zelf het initiatief wilt nemen om bezwaar in te dienen, dan staat Boete.nu voor je klaar met het voorbeeld bezwaar tegen je verkeersboete.

Wij verstrekken je een gedetailleerd voorbeeld van een bezwaarschrift tegen een verkeersboete. Dit voorbeeld, dat je gemakkelijk kunt aanpassen, vind je hieronder. Je kunt dit voorbeeld vrij gebruiken.

voorbeeld bezwaar verkeersboete

Wat is een mulder boete?

Om zeker te weten dat je het goede voorbeeld gebruikt is het belangrijk om te controleren of je een Mulder boete, genoemd naar de Wet Mulder, hebt. Dit zijn administratieve sancties voor lichte verkeersovertredingen. In de rechterbovenhoek van de boete staat als het goed is een dikgedrukte M. Staat er bij jou een O dan heb je een strafbeschikking. Ons voorbeeld bezwaar voor een verkeersboete biedt een duidelijke leidraad voor het aanvechten van dergelijke boetes. Door dit voorbeeld te volgen, kun je een krachtig en overtuigend bezwaar indienen. 

Waar moet je op letten bij het maken van bezwaar met ons voorbeeld?

Er zijn verschillende belangrijke punten waar je op moet letten als je bezwaar maakt met ons voorbeeld tegen een mulder boete.

Bezwaartermijn verkeersboete

Vanaf dat je de Mulder boete ontvangt per post via het CJIB heb je 6 weken de tijd om daartegen in bezwaar te gaan. Ben je 1 dag te laat dan wordt je bezwaar niet in behandeling genomen en zal dit niet-ontvankelijk worden verklaard zoals dat heet.

Je kan het voorbeeld bezwaar tegen de verkeersboete indienen per post of via digitaal het Digitaal Loket van het OM.

Dossier verkeersboete

Meteen in het bezwaarschrift wordt ook het dossier opgevraagd. We gaan dus niet eerst het dossier opvragen en daarna pas bezwaar maken. Het OM heeft namelijk nog geen dossier als er geen bezwaar is gemaakt. 

Als je het dossier ontvangt dan zit daar de informatie in wat je precies verkeerd zou hebben gedaan en hoe dat is geconstateerd.

Lees op deze pagina wat je precies met dat boete dossier moet doen.

Hoorzitting verkeersboete

In het bezwaarschrift wordt verzocht om een hoorzitting. Een hoorzitting kan telefonisch of fysiek op locatie bij het Openbaar Ministerie in Utrecht. Bij een hoorzitting krijg je de gelegenheid om mondeling je bezwaren nog veder toe te lichten. Een hoorzitting zorgt ervoor dat je op een laagdrempelige manier mondeling je zaak kan toelichten omdat dit voor velen makkelijker is dan op papier. Wordt je niet gehoord door de officier? Dan is de beslissing van de officier niet juist, dit leidt bij de kantonrechter tot een matiging van 25% op je boete.

 

zelf bezwaar maken of uitbesteden?

Bij Boete.nu begrijpen we hoe stressvol en ontmoedigend het kan zijn om tegen een verkeersboete in beroep te gaan. Om je een beeld te geven van de belangrijkste overwegingen om zelf aan de slag te gaan met het voorbeeld bezwaarschrift verkeersboete of om je boete juist uit te besteden aan Boete.nu hebben we deze 3 overwegingen voor je:

Tijdsinvestering

Is dit de eerste keer dat je bezwaar gaat maken of de eerste keer dat je een boete hebt ontvangen voor specifiek de gedraging die jou verweten wordt. Dan moet je over specifiek dat onderwerp alles gaan uitzoeken. 

Verder moet je het dossier gaan bestuderen als je dat ontvangt en alle post bijhouden.

Wijst de officier je zaak af dan moet je de termijn goed in de gaten houden en vervolgens nog een beroep instellen bij de kantonrechter en liefst ook naar de zitting toe gaan bij de rechtbank die behoort bij de locatie waar de gedraging is begaan.

Kennis

Wanneer mag de boete in jouw geval worden opgelegd en wanneer niet. Wat zegt de wet en wat zeggen kantonrechters en het Gerechtshof over vergelijkbare zaken (jurisprudentie)?

– Uitspraken kun je vinden op rechtspraak.nl. We hebben in deze link al alles ingeregeld voor je zodat je meteen op de goede plek uitkomt op rechtspraak.nl om te gaan zoeken specifiek binnen verkeersboete zaken.

– We hebben meer dan 10 jaar ervaring en kennis opgebouwd, zo veel mogelijk hebben we geprobeerd voor je op te schrijven op de Wist je dat pagina.

Machtige overheid

Als je je bezwaar indient tegen je Mulder boete wordt dit behandeld door een medewerker van het CVOM. Bedenk dat deze mensen de hele dag niets anders doen dan verkeersboetes beoordelen. Je neemt het dus nu al op tegen iemand die veel meer ervaring heeft met dit soort zaken als jij zelf.

Ga je naar de kantonrechter dan tref je in de zittingszaal een officier van justitie aan die een universitaire opleiding rechten heeft gevolgd (een meester in de rechten). Je moet vervolgens de kantonrechter overtuigen dat jij gelijk hebt en niet de officier van justitie.

Zoeken naar fouten in het dossier

Als je het dossier ontvangt is het aan jou om de fouten te vinden en je zaak te onderbouwen. Het is niet zo dat het OM of de politie moet bewijzen dat je iets hebt gedaan, dit horen we wel veel. Het is bij Mulder boetes zo dat het aan jou zelf is om aan te tonen dat je iets niet hebt gedaan. In het strafrecht is dat andersom, daar moet inderdaad het OM bewijzen dat jij iets hebt gedaan. Voorzie je bezwaar dan ook van voldoende bewijsstukken om jouw standpunt aannemelijk te maken. Waar je op moet letten in het dossier lees je op de pagina over het zaakoverzicht.

voorbeeld bezwaar verkeersboete

Parket CVOM
Postbus 50000
3500MJ Utrecht

[woonplaats], [datum van vandaag]

Onderwerp: administratief beroep
CJIB nummer: [CJIB nummer]

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze stel ik administratief beroep in tegen de beschikking met opgemeld CJIB nummer. Ik kan mij niet vinden in de verweten gedraging.

Graag zou ik het dossier willen ontvangen krachtens artikel 7:18 Awb, daarbij verzoek ik u om een nadere termijn om de gronden van mijn administratief beroep verder aan te vullen na ontvangst van het dossier.

Op dit moment kan ik wel al aangeven dat ik de gedraging niet heb begaan danwel dat de gedraging niet verwijtbaar is.

Hoorzitting
Verder verzoek ik u om mij te horen krachtens artikel 7:16 Awb.

Kostenvergoeding
Ik verzoek u om een vergoeding voor de door mij gemaakte en nog te maken kosten op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht.

Hoogachtend,

[Voornaam + achternaam]
[Straatnaam + huisnummer]
[Postcode + woonplaats]

[Handtekening]

Wel zelf in bezwaar gaan, 3 tips

Niet zelf in bezwaar gaan, uitleg waarom...

Bezwaar maken

Bekijk hier eerdere ervaringen en wat andere mensen van Boete.nu vinden.