Verkeersboetes 2024 gaan met 10% omhoog.

Verkeersboetes gaan in 2024 met 10% omhoog. In dit blog leggen we je uit hoe hoog de veelvoorkomende boetes worden in 2024 en waarom de verkeersboetes met 10% verhoogd zijn terwijl de inflatie niet zo hoog is.

Het Openbaar Ministerie heeft zelfs voorgesteld de boetebedragen te verlagen omdat deze totaal uit verhouding raken en de hoogste boetes zijn van West-Europa. 

Verkeersboetes 2024

Verkeersboetes in 2024: de boetebedragen

Waar je in 2023 nog 389 euro betaalde voor het vasthouden van een mobiele telefoon gaat dit omhoog naar 429 euro in 2024, een stijging van wel 40 euro.

Dit zijn de prijzen van de belangrijkste verkeersboetes in 2024:

 • Onnodig links rijden – €270
 • Rechts inhalen – €300
 • Te veel decibel produceren – €360
 • Door rood rijden – €309
 • Onnodig geluid veroorzaken – €309
 • Mobiel elektronisch apparaat vasthouden tijdens het rijden – €429
 • Geen gordel dragen – €189
 • Zonder noodzaak de vluchtstrook gebruiken – €309
 • Foutparkeren – €129
 • Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats – €379
 • Slecht leesbaar kenteken – €189
 • Verlopen APK – €189

Openbaar ministerie adviseerde verlaging van verkeersboetes 2024

Het Openbaar Ministerie stelde zelf voor om de verkeersboetes met 30% te verlagen, het kabinet doet er echter toch een verhoging van 10% bovenop. Om drie belangrijke redenen kan het OM het kabinet daarin niet volgen en verwacht dat burgers het niet meer accepteren en massaal in bezwaar zullen gaan. Een 10% verhoging van een verkeersboete wordt daarbij in 2024 ook naar boven afgerond. Een boete van 240 euro wordt niet 264 euro maar 270 euro.

Boetestelsel in Balans

Het Openbaar Ministerie stelt in het rapport ‘Boetestelsel in Balans‘ voor om verkeersboetes juist te verlagen. Dit advies komt voort uit de zorg dat hoge boetes leiden tot afnemend maatschappelijk draagvlak en mogelijke spanningen.

Het rapport, aangevraagd door minister Yesilgöz, wijst op de noodzaak van evenwicht tussen straffen voor verkeersovertredingen en andere misdrijven.

Voor een “eenvoudige mishandeling” dat als een strafbaar feit wordt gekwalificeerd staat een geldboete van 400 euro. Het vasthouden van een telefoon (feitcode R545) of vergeten om je oldtimer te schorsen (feitcode A915) kost je in 2024 meer.

Begrotingstekort

De Raad van State heeft kritiek geuit op het voorstel om verkeersboetes in Nederland met 10% te verhogen, waarvan 5,7% is toe te rekenen aan de jaarlijkse indexering en een extra 4,3% om begrotingstekorten te dekken. Het adviesorgaan benadrukt dat boetes gericht moeten zijn op het vergroten van verkeersveiligheid en evenredig moeten zijn met de overtreding.

Ze stelden verder onderzoek voor naar de effecten van een dergelijke verhoging. Deze kritiek volgt op zorgen van het Openbaar Ministerie over de verhouding tussen de ernst van overtredingen en de hoogte van boetes, en het afnemende maatschappelijk draagvlak voor de huidige boetestructuur.

Burgers accepteren het niet meer

Het Openbaar Ministerie vreest er voor dat door de verhoging van de verkeersboetes in 2024 met nog eens 10% de burgers het niet meer accepteren. Met name omdat de inflatie geen 10% is maar de overheid nu zelf aangeeft de automobilist als melkkoe te gebruiken wat al jaren het geval is maar nu ook keihard wordt toegegeven.

Het Openbaar Ministerie verwacht meer bezwaarschriften omdat de boetebedragen uit verhouding zijn en niet meer proportioneel zijn met de gedraging.

tegenvallende inkomsten verkeersboetes 2023

In een recente verklaring benadrukte het Openbaar Ministerie de noodzaak om verkeersboetes met 30% te verminderen om maatschappelijke spanningen te voorkomen. Ze wezen op de onevenwichtigheid in boetes, waarbij lichte verkeersovertredingen even zwaar worden bestraft als ernstige strafbare feiten. Zo kan een boete voor parkeren op een gehandicaptenplaats hoger uitvallen dan die voor een mishandeling.

Anderzijds, door afnemend gebruik van flitspalen en trajectcontroles, kampt het ministerie van Justitie en Veiligheid met een financieel tekort. Dit resulteerde in een onverwachte daling van €150 miljoen aan inkomsten, zoals gerapporteerd in de Voorjaarsnota.

Verkeersboete 2024 niet in verhouding tot de gedraging

Omdat de boetebedragen nu in 2024 zo bizar hoog zijn geworden staat de gedraging vaak niet meer in verhouding tot het boetebedrag. De verwachting is dan ook dat kantonrechters sneller geneigd zullen zijn om een boete te matigen vanwege de bijzondere omstandigheden van het geval.

Denk bijvoorbeeld aan het vergeten te schorsen van een old-timer, tractor of scooter die niet gebruikt wordt. Als je dat vergeet krijg je een verkeersboete van het CJIB voor het niet hebben van een verzekering met feitcode A902 of A915. Deze boete wordt in 2024 verhoogd naar 479 euro (A915) en 509 euro (A902).

Heb je zelf ook een boete die totaal uit verhouding voelt met wat er gebeurd is, stuur je boete dan zeker in zodat wij je daar met een goed juridisch onderbouwd bezwaar mee kunnen helpen.

Bezwaar maken

Bekijk hier eerdere ervaringen en wat andere mensen van Boete.nu vinden.