Ik machtig hierbij ing. M.J.M. Bergers, handelend onder de naam Boete.nu om mij te vertegenwoordigen en alle handelingen te verrichten teneinde beroepsmatige rechtsbijstand te verlenen, in en buiten rechte, ter zake van een bezwaar- dan wel (hoger)beroepsprocedure tegen een genomen besluit(en) met betrekking tot een opgelegde verkeersboete.