16 februari 2022

R545 op schoot

Lag de telefoon op je schoot of bovenbeen?

Definitie vasthouden?
Met bovenstaande vraag bekijken we of er een reden is om de boete vernietigd te krijgen. Als je telefoon op je schoot of been ligt dan heb je formeel je telefoon niet vast en dat mag dus. De boete is dan onterecht.