Boete ontvangen in het centrum van Heerlen voor een inrijverbod?

Sinds 2 januari 2023 zijn er camera’s actief in het centrum van Heerlen die automatisch boetes opleggen. Rij je voorbij het voetgangerszone bord, dan leest de camera je kenteken en krijg je van het CJIB een boete thuis gestuurd van 160 euro met feitcode R315A.

We zijn er echter achter gekomen dat deze boetes onterecht zijn en er fouten worden gemaakt bij het opleggen.

Voor ons is in ieder geval duidelijk dat het in het centrum van Heerlen niet duidelijk is. We hebben inmiddels honderden zaken in behandeling van andere gedupeerden.

Lees snel verder waarom deze boetes vaak onterecht zijn en hoe je bezwaar kunt indienen tegen deze verkeersboete.

Verkeersboetes 2024

Stortvloed aan boetes in heerlen?

Er is een korte periode geweest waarbinnen de gemeente Heerlen overtreders een waarschuwing heeft toegezonden, dat waren al enorm veel bestuurders. Hierdoor kon men zich afvragen of alles wel duidelijk is als je zo veel waarschuwingen moet versturen. Maar per 2 januari 2023 wordt er toch echt gehandhaafd en krijgen 1500 mensen per maand een boete, goed voor 240.000 euro bij elkaar. Dit maakt overigens ook meteen duidelijk dat er hier iets niet goed gaat. Negeren 1500 mensen per maand bewust een geslotenverklaring of is er misschien iets niet helemaal duidelijk?

Waar en Wanneer mag je in centrum heerlen komen?

Elke dag is het centrum, dat grotendeels een voetgangersgebied is, voor iedereen toegankelijk tussen 7.30 en 12.00 uur. Buiten deze tijden heb je een ontheffing nodig. 

Het gaat dan met name om de volgende straten waar veel boetes worden opgelegd:

Schinkelstraat-Honigmannstraat
Oranjenassaustraat-Bongerd
Stationsstraat-Stationsplein
Ganzeweide-Wannerstraat
Groeet Genhei-Wannerstraat

Media aandacht

De Limburger besteedde op 14 en 17 augustus 2023 ook al aandacht aan het inrij verbod in het centrum van Heerlen. Volgens het artikel van de Limburger zijn er in de eerste zes maanden 8800 boetes uitgedeeld. De “topmaand” was de maand Maart met 1794 boetes. Inmiddels is er (op 14 augustus 2023) al 1,5 miljoen euro aan boetes opgelegd.

Wettelijke eisen

Als de gemeente geen fysieke afsluiting meer wil met bijvoorbeeld paaltjes (bollards) dan kunnen er camera’s worden geïnstalleerd. Er is dan geen fysieke afsluiting meer. Er moeten dan wel duidelijke borden zijn die aangeven dat je er niet door mag rijden. Omdat er geen fysieke handhaver op straat aanwezig is moeten de borden op alle plekken waar je het centrum in zou kunnen rijden maandelijks gecontroleerd worden. Dit staat in het Beoordelingskader digitale handhaving geslotenverklaringen en voetgangersgebieden. Dit staat boordevol regeltjes waar de gemeente aan moet voldoen.

Waarschuwingsperiode

 

Voordat er daadwerkelijk gehandhaafd wordt moet er een waarschuwingsperiode zijn. Die periode moet bovendien lang genoeg zijn. Verder moet de gemeente toestemming krijgen van het Parket CVOM voordat de gemeente daadwerkelijk mag starten met handhaven op de geslotenverklaring in het centrum van Heerlen.

MEerdere boetes

 

Volgens het Beoordelingskader is het ook niet toegestaan om meerdere boetes op te leggen in korte tijd. Heb je toch meerdere boetes ontvangen dan is er een hele grote kans dat die boetes onterecht zijn. Je hebt immers niet kunnen leren van je fout omdat je er niet van op de hoogte was.

Het bord staat niet op de foto / er is helemaal geen foto

Als er sprake is van handhaving door middel van cameratoezicht dan staat het bord meestal niet op de foto. De gemeente moet in dat geval maandelijks alle bebording controleren. Dit moet worden vastgelegd in een proces-verbaal. Ontbreekt er een schouwrapport dan is de boete ongeldig.

Bevoegdheid verbalisant

Een BOA (verbalisant) van de gemeente die de boetes oplegt moet ook daadwerkelijk bevoegd zijn om deze boetes op te mogen leggen. Dit mag alleen als de geslotenverklaring is ingesteld in het kader van de leefbaarheid. Tot op heden is nog niet gebleken dat de verbalisant die de boetes via het camerasysteem oplegt in Heerlen ook daadwerkelijk bevoegd is. Dit zou betekenen dat alle opgelegde boetes ongeldig zijn.

Boete inrijverbod centrum heerlen aanvechten?

Ben jij ook onterecht geconfronteerd met een hoge boete na het passeren van het voetgangerszone bord in het centrum van Heerlen? Wij bieden je de juridische ondersteuning en expertise die je nodig hebt om met succes bezwaar in te dienen tegen deze onrechtvaardige verkeersboetes. Boete.nu heeft al reeds honderden zaken in behandeling van medegedupeerden die net als jij geconfronteerd werden met ongerechtvaardigde boetes.

Bezwaar maken

Bekijk hier eerdere ervaringen en wat andere mensen van Boete.nu vinden.