Boete gekregen voor door rood rijden?

Een boete voor door rood rijden is in veel gevallen onterecht. Je krijgt van het CJIB dan een boete met feitcode: R602 Niet stoppen voor rood licht: driekleurig verkeerslicht. 

Als de politie je door rood ziet rijden, moet de politie je stoppen. Dit gebeurt vaak niet. Een politieagent schrijft je kenteken op en zo krijg je de onterechte boete thuis. Hier worden regelmatig vergissingen/fouten in gemaakt. Op deze pagina leggen we je uit wanneer het zinvol is om hier bezwaar tegen te maken als je dit overkomt.

Ook wanneer er sprake is van een flitspaal kan er een fout gemaakt zijn. Het stoplicht heeft namelijk een wettelijke vastgestelde tijd waarop het licht op oranje moet staan de zogenaamde “geeltijd”. Wij kunnen op basis van het proces-verbaal controleren of deze te kort is geweest en daarmee de boete vernietigd krijgen.

Boete-nu-door-rood-licht
GESTOPT DOOR DE POLITIE VOOR DOOR RIJDEN (FEITCODE R602) ?

Als een agent ziet dat je door rood rijdt, moet hij of zij je staande houden. Dit is zo bepaald in de wet (artikel 5 WAHV). 

Als de agent dit niet doet, moet hiervoor een hele goede reden zijn, anders is de boete ongeldig. Op deze pagina lees je daar meer over.

Met de juiste juridische gronden/argumenten weten we door bezwaar te maken deze (dure) boetes onderuit te halen. 

FLITSPAAL

Je kunt ook een boete (feitcode R602) krijgen voor door rood rijden als je geflitst bent door een flitspaal. 

In dit geval moeten er twee foto’s zijn. Een foto vóór de stopstreep en een foto ná de stopstreep. We merken in de praktijk dat er niet altijd twee foto’s zijn en dan is de boete ongeldig. 

Het kan ook zijn dat je moest uitwijken naar een andere rijstrook (bijvoorbeeld voor linksaf) waar het licht wel op rood stond. Ook dan is de boete ongeldig.

ONDERZOEK GEELTIJD STOPLICHT

Zoals aangegeven is ook de “geeltijd” belangrijk. In de praktijk is deze in veel gevallen te kort. 

Ondanks de richtlijnen van het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek), wordt deze structureel niet aangepast en worden er onterechte bekeuringen uitgeschreven. 

De CROW adviseert een geeltijd van 3,5 seconden op een 50 kilometer-weg. In de praktijk blijkt dit vaak minder dan 3,5 seconde te zijn, waardoor veel bestuurders onterecht worden beboet. 

Op de foto in je dossier kun je zelf controleren hoe lang de geeltijd is geweest (op de foto hieronder kun je dat linksonder in de hoek zien). De geeltijd was 2.9 seconden. 

Dit is te kort, nog afgezien van het feit dat onze cliënt bewust het rode licht heeft genegeerd om plaats te maken voor een ambulance. De officier heeft het bezwaar afgewezen middels een standaard afwijzingsbrief en pas bij de kantonrechter werd de zaak alsnog vernietigd. 

En uitsluitend omdat op grond van artikel 50 RVV weggebruikers bestuurders van een voorrangsvoertuig voor moeten laten gaan. De geeltijd is hierbij nog niet eens meegenomen. 

STAAT HET STOPLICHT OP DE FOTO?

Als het stoplicht zelf niet op de foto te zien is, dan is de boete ook ongeldig. Omdat niet bewezen kan worden dat het rood licht uitstraalde op het moment dat je er onderdoor reed.

GESTOPT VOOR DE STOPSTREEP 

Op de foto is ook te zien of je daadwerkelijk voorbij het stoplicht bent gereden. Sta je op de foto voorbij de stopstreep maar nog wel voor de denkbeeldige lijn onder het stoplicht zelf? 

In dat geval is de boete ook onterecht. Er valt dan uit de foto niet af te leiden dat je het rode licht genegeerd hebt. In dat geval zou je een boete moeten krijgen voor het niet stoppen voor de stopstreep, die boete is bovendien ook goedkoper dan het rode licht negeren met feitcode R602.

HEB JE MOETEN UITWIJKEN VOOR EEN ANDER?

Wat we regelmatig zien, is dat iemand een boete krijgt voor feitcode R602 (door het rood rijden), maar feitelijk alleen even moest uitwijken voor een ander voertuig. Je komt dan over de detectielussen in het wegdek van een andere rijbaan waar het wél rood is.

Bijvoorbeeld: linksaf is rood en rechtdoor en rechtsaf is groen. Je moet even uitwijken voor iemand die rechts afslaat en komt daardoor over de detectielus heen voor linksaf. De flitspaal denkt dat je het rode licht negeert voor linksaf, terwijl je gewoon rechtdoor gaat. 

De juiste feitcode zou dan zijn R619, of in alle redelijkheid had de boete helemaal niet mogen worden opgelegd en is er sprake van overmacht. Ook in zo’n geval is het absoluut zinvol om bezwaar te maken.

Bezwaar maken

Meer feitjes over boetes lezen, klik hier.