Heb je een parkeerboete ontvangen? Op deze pagina lees je wanneer deze onterecht zijn en wat je eraan kunt doen.

In steeds meer gemeenten wordt er gecontroleerd door een scanauto. De menselijke maat mist hier waardoor veel parkeerboetes onterecht worden opgelegd. Ook komt het voor dat je wél betaald hebt via een parkeerapp en dat je toch een boete krijgt. 

parkeerboete Amsterdam

Wanneer is sprake van parkeren?

Een parkeerboete wordt ook wel een naheffingsaanslag genoemd. Waar het om gaat is dat je parkeerbelasting moet betalen voor het parkeren in een parkeervak. Soms is er echter helemaal geen sprake van parkeren. We moeten daarom kijken naar de definitie van parkeren, deze vinden we in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990):

“Parkeren: het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen.”

Stop je op een parkeerplek om je navigatie opnieuw in te stellen of om te bellen dan valt dit formeel onder parkeren. Krijg je dan een parkeerboete dan is die terecht. Je laat immers niet direct personen in- of uitstappen en je bent ook niet aan het laden of lossen. 

Laden en lossen en toch een parkeerboete?

Als je aan het laden of lossen bent dan ben je formeel niet aan het parkeren. We moeten dan wel even kijken wat wel en wat niet valt onder laden of lossen. De definitie vinden we in een uitspraak van de Hoge Raad:

“Onder het onmiddellijk laden en lossen dient te worden verstaan het onmiddellijk bij voortduring inladen of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is.”

Kortom, het moet gaan om spullen van enige omvang of gewicht. Een boodschappentas valt daar in ieder geval niet onder, een parkeerboete in zo’n geval is dan terecht.

Een zak met wasgoed voor een wasserette van 12kg wel, omdat deze zwaar is. Ook een grote printer of een kast zijn spullen die zwaar zijn en daarom van “enig gewicht” zijn. Als iets niet perse zwaar is maar wel heel groot dan is het van “enige omvang”. Denk daarbij aan een grote spiegel of heel veel kartonnen dozen.

De vraag die je jezelf moet stellen hierbij is: “Zou het in redelijkheid van mij verwacht kunnen worden dat ik mijn auto een straat verderop parkeer en met deze spullen over straat ga lopen?”

Als het antwoord is dat je dat best zou kunnen doen dan is het waarschijnlijk niet van enige omvang of gewicht.

Een paar minuten verschil tussen parkeerboete en betalen?

Heb je ongeveer op hetzelfde moment betaald dat je ook een parkeerboete kreeg? Grote kans dat de boete dan onterecht is.

Je moet namelijk een redelijke tijd krijgen om de parkeerbelasting te betalen. Dat kan via een app of via een parkeerautomaat. Je moet dus de parkeerautomaat kunnen zoeken, er naar toe lopen, betalen, teruglopen, etc. In de tijd die daarvoor nodig is mag je geen parkeerboete krijgen. In de praktijk gebeurd dit helaas wel vaker. Ook met een mobiele telefoon gaat er enige tijd overheen om te betalen. Je moet namelijk het nummer op de parkeermeter controleren en controleren of je wel het juiste kenteken gaat aanmelden.

Boete.nu heeft al de nodige zaken gewonnen waarbij dit aan de hand is. Zo was er een zaak waarbij er op precies hetzelfde moment betaald werd én een parkeerboete werd uitgeschreven. De rechtbank Limburg heeft Boete.nu hierin gelijk gegeven op 4 februari 2020.

Redenen voor vernietiging

Als je een verkeerd kenteken hebt ingevoerd dan heb je wel parkeerbelasting betaald. Dit soort boetes hebben een hoge kans van slagen bij het indienen van een bezwaarschrift.

Je moet volgens de wet een redelijke mogelijkheid krijgen om de parkeerbelasting te kunnen voldoen. Heb je betaald en toch een parkeerboete gekregen dan is de kans zeer groot dat we winnen in bezwaar.

Kun je aantonen dat je hebt betaald? Dan is de boete onterecht, je hebt immers de parkeerbelasting voldaan. Heb je het kaartje nog? Dan kunnen we daarmee aantonen dat je hebt betaald. Is het kaartje kwijt of krijg je geen kaartje uit de automaat dan kun je het met een bankafschrijving aantonen.

Parkeerbelasting kun je ook betalen door te betalen via een app. Parkmobile en Yellowbrick zijn apps waarmee mobiel parkeren mogelijk is. Ook als de app te laat wordt aangezet is er in veel gevallen een foute naheffingsaanslag opgelegd.

Als je aan het laden en lossen was dan valt dat officieel niet onder parkeren. De kans op slagen is hierin groot.

De gemeente moet wel voldoende duidelijk maken met bijvoorbeeld borden dat je moet betalen. Dit is niet altijd het geval. Dat de parkeerboete dan ongeldig is blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Deze heeft hier nog een uitspraak over gedaan, klik hier voor de uitspraak.

parkeerboete

Specifieke gemeenten met parkeerboetes